Multihuset Flustret i Vallastaden nominerat till Östergötlands Arkitekturpris 2017

Igår kväll blev det officiellt att Multihuset Flustret i Vallastaden är nominerat till Östergötlands Arkitekturpris 2017, som arrangeras av Sveriges Arkitekter Östergötland. Bakom byggnaden står det kommunägda bolaget Sankt Kors och arkitekten Helena Sandekull på AG Arkitekter.

Multihuset Flustret har väckt stor uppmärksamhet i landet. Under bo- och samhällsexpot i Vallastaden, hösten 2017, var byggnaden en av de mest besökta, omtalade och omskrivna. Anledningen är dess många funktioner och innovationer. Multihuset, som har ett hållbarhetsfokus, hyser förutom parkering många av Tekniska verkens funktioner, till exempel sopsug, fibernod och transformatorstation. I fasaden finns det integrerade solceller som försörjer de 60 laddplatser som finns i byggnaden med förnybar el. I ett miljörum lämnas återvinning och på taket bor bin vars honung säljs i bland annat Vallastaden. Det är med andra ord inget vanligt parkeringshus, utan ett så kallat mulithus. Nu är det inte bara funktionerna som uppmärksammas utan även arkitekturen.

- Vi som arbetade med Flustret satte ribban högt. Expot i Vallastaden hade som motto att visa framtidens stad, så vårt mål var att vara innovativa. Med den annorlunda solcellsfasaden ville vi visa att hållbara lösningar inte behöver vara fult och ett nödvändigt ont. Det kan vara både snyggt och hållbart! Vi kallade det ”energiestetik”. På köpet blev det också ett trevligt hus både ut- och invändigt, titta till exempel på de färgade solkatterna på parkeringsdäcken, säger Helena Sandekull, arkitekt på AG Arkitekter.

Motiveringen för Multihuset Flustret lyder:

En klok och hållbar lösning av parkeringsproblemet i Vallastaden kombinerat med andra funktioner som gör det hållbara livet lättare för de boende. Huset visar att även ett p-hus kan tillföra en stadsdel intressant gestaltning.

Utdrag ur juryns bakgrundsmaterial:

”Det är en svår uppgift att utforma ett parkeringshus som en inbjudande och karaktärsfull entrébyggnad. Flustret är detta och har blivit en signalbyggnad för Vallastaden när man kommer in mot området från söder. Parkeringshusets utformning är en bra lösning på en byggnadstyp som allt som oftast blir en väldigt sluten och ointressant byggnad. I detta fall har arkitekterna tagit parkeringshuset många steg till, genom att arbeta genomtänkt med solpaneler i olika kulörer som fasadmaterial. Den ekologiska inriktningen synliggörs och fasaden är spännande. Under dygnets mörka timmar är Flustret ljussatt i olika kulörer och färgerna växlar. Det är spektakulärt!”

Övriga nominerade i tävlingen är:
Broparken
Vallavåningen (studentbostäder Kollektivet)
iValla
House for Mother
Designradhuset
Multihuset Flustret
Plan- och markanvisningsarbetet för Vallastaden 

Vinnaren av priset offentliggörs i samband med prisutdelningen den 1 mars 2018 i Passagen, Linköping.

Läs mer om Östergötlands Arkitekturpris här

Läs mer om Sankt Kors här

För mer information vänligen kontakta:

Johan Kristiansson, vd Sankt Kors
Tfn: 0703-19 76 43
E-post: johan.kristiansson@sanktkors.se

Helena Sandekull, arkitekt AG Arkitekter
Tfn: 0767-61 36 74
E-post: helena.sandekull@agarkitekter.se

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar