Nugding ledde till 250 000 kilo mindre koldioxidutsläpp

Report this content

Nu har det gått två år sedan Sveriges första mobila tankstation för HVO-bränsle sattes i drift på bygget av stadsdelen Ebbepark i Linköping. Ett fossilfritt bränslealternativ gjordes mer lättillgängligt än traditionell fossil diesel. Resultatet är tydligt: 250 000 kg mindre koldioxidutsläpp och ett nystartat bolag för mobila tankstationer. Nudging fungerar.

Sedan installationen för två år sedan har det tankats drygt 90 000 liter HVO-bränsle på den mobila tankstationen i Ebbepark, vilket motsvarar minskat koldioxidutsläpp på drygt 250 000 kg. Konceptet har också mynnat ut i företaget Fillngo som nu erbjuder mobila tankstationer med HVO-bränsle på ett 20-tal platser i Sverige. HVO-tanken är en del av Testbädd Ebbepark där utvecklare, innovatörer och företag erbjuds en möjlighet att testa och vidareutveckla produkter och tjänster, med målet att öka hastigheten på omställningen till en hållbar samhällsutveckling utifrån målen i Agenda 2030.

- Jag tror att hemligheten bakom att det här projektet har varit så lyckat är att vi har gjort det lätt att göra rätt. Det gick snabbare och var enklare att tanka det fossilfria bränslet direkt på byggplatsen än att åka till närmaste bensinstation för tankning. Digital hantering av kvitton förenklade även de administrativa processerna. Det är väldigt glädjande att konceptet nu etablerats i branschen så att vi kan spara koldioxid på fler platser i landet, berättar Sara Malmgren, projektledare för Testbädd Ebbepark

Övertyga genom att testa

Vid starten av projektet med HVO-tanken fanns viss skepsis bland byggentreprenörerna som var rädda att priset för det nya bränslet skulle bli för högt. Tack vare god samverkan mellan alla aktörer och Testbädd Ebbepark kunde HVO-tanken placeras på byggområdet för att låta aktörerna testa själva utan några krav eller avtal. Att slippa åka och tanka fordonen innebar både sparad tid och sparade kostnader, vilket mer än väl kompenserade för det något dyrare literpriset. Många byggentreprenörer såg snabbt fördelarna med HVO-tanken och maskinoperatörerna blev ambassadörer för det fossilfria alternativet på andra byggen.

- Att kunna använda Ebbepark som en testbädd för att realisera innovativa idéer och se hur de fungerar i verkligheten öppnar upp många möjligheter, säger Sara Malmgren. HVO-tanken är ett av våra mest lyckade projekt hittills och ett riktigt bra exempel på hur bra nudging fungerar även i stora komplexa sammanhang som ett byggprojekt. Jag tror att vi kommer att se fler kreativa lösningar som kommer passera testbädd Ebbepark framöver avslutar hon.

Fakta

Ebbepark utvecklas av de tre kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter. Tillsammans skapar de en ny typ av levande stadsdel för företag, boende och besökare med hållbarhet i fokus och där nya lösningar testas inom Testbädd Ebbepark. Bolaget Fillngo utvecklades av Energifabriken som distribuerar och säljer biodrivmedel till kunder i Sverige och Norge.

För mer information vänligen kontakta:

Sara Malmgren, projektledare Testbädd Ebbepark, Tel: 073 354 12 12

Sankt Kors är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att skapa och erbjuda företagsmiljöer som stimulerar utveckling och tillväxt. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar