Nytt nätverk för avancerade material startas i Östergötland

Report this content

Nyligen fick det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors och Region Östergötland medel från Tillväxtverket för sin satsning på ett innovationssystem och en fysisk arena för området avancerade material. Redan innan den fysiska platsen Innovative Material Arena (IMA) står klar möjliggörs utveckling inom området. Det är det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors som tillsammans med aktörer inom området avancerade material möjliggör att utrustning för så kallad tryckt teknik blir tillgänglig för samutnyttjande för företag som behöver den.

Thinfilm Electronics, världsledande inom tryckt elektronik, har genomfört en fokusering av sin produktportfölj som innebär en ny inriktning av den svenska verksamheten. I och med detta behövde Thinfilm Electronics hitta ett nytt hem för sin avancerade utrustning för tryckt elektronik. Tack vare snabbt agerande från flera parter kan nu utrustningen bli kvar i stadsdelen Ebbepark i Linköping. Där kommer flera företag ha möjlighet att utnyttja tekniken och ett nybildat företag kommer att driva utvecklingen för att samutnyttja både kompetens och teknik i anknytning till utrustningen.

- Nu när Thin Film Electronics ändrar sin verksamhet i regionen öppnas nya möjligheter. Tack vare den här lösningen får vi en riktig kickstart i nätverket för avancerade material. Detta möjliggör en snabb start inom både praktisk tillämpning och kompetensutbyte, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors, som är en av aktörerna bakom lösningen.

Det är fyra aktörer med en tung bakgrund inom såväl forskning som tillämpning av tryckt elektronik som står bakom Consensum Production AB, det nybildade bolag som ska tillgängliggöra produktionskapacitet i utrustningen.

- Det här är en mycket spännande möjlighet och vi är glada att vi kunde få till en lösning så här snabbt, säger Leif Ljungqvist, vd på Consensum Production. Det har länge bedrivits forskning och utveckling av organiska material och tryckt elektronik i regionen, både vid Linköpings universitet och vid forskningsinstitutet RISE Acreo, och det har genererat avknoppningar som nu är i behov av produktionskapacitet. Vi ser att vi både ska kunna utföra kontraktstillverkning och hyra ut utrustningen till de som behöver nyttja den. Vi har flera företag som redan har anmält intresse av det, till exempel Epishine, som utvecklar organiska solceller och förra året blev ett av företagen på 33-listan. Dessutom har vi tecknat ett licensavtal med Thinfilm för att få tillgång till deras stora kunskap inom sensor och displaytillverkning.

Även Christer Karlsson, CTO på ThinFilm, är glad att åstadkomma denna lösning. Företaget kommer att ha kvar verksamhet i Ebbepark och kunna samverka med Consensum i deras utveckling.

- Thinfilms svenska del kommer fortsättningsvis att satsa på de framgångsrika trådlösa produkterna men vi ville likväl hitta en lösning där den utrustning och kompetens som Thinfilm byggt upp under många år kommer regionen till godo. I och med den här lösningen tycker vi att vi hittat en win-win för alla parter. Thinfilm kan fortsätta fokusera på sina trådlösa produkter samtidigt som annan tryckt elektronik lever kvar i Linköping och kan fortsätta utvecklas av Consensum Production AB. 

För mer information vänligen kontakta:
Johan Kristiansson, VD, Sankt Kors
Tel: 070-647 58 15

Leif Ljungqvist, VD, Consensum
Tel: 070- 594 94 01

Christer Karlsson, CTO, ThinFilm Electronics
Tel: 070-215 79 21

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar