Partnersamverkan för byggnation av fler p-hus

Linköping växer och med det behovet av parkeringsplatser. På flera ställen runt om i staden planeras för nya parkeringshus och Sankt Kors har därför ingått ett långsiktigt samarbete med NCC för att bygga dem.

Linköping har behov av flera parkeringshus de kommande åren. Just nu byggs Akilles på Storgatan ut till dubbel kapacitet. I Vallastaden påbörjas snart byggnationen av ett p-hus, öster om stadsdelen vid skolan. I samband med att byggnationen på Folkungavallen kommer igång finns ytterligare behov av parkering. Sankt Kors ska bygga samtliga dessa anläggningar och ingår därför ett långsiktigt avtal med NCC.

- Vi har goda erfarenheter av partneringsamarbete så det var självklart för oss att teckna det här avtalet inom de ramarna. NCC har både lång erfarenhet och hög kompetens, bland annat när det gäller spännbalksteknik som är den metod vi har valt att bygga våra parkeringshus med, säger Johan Kristiansson, vd Sankt Kors.

Spännbalksmetoden är långsiktigt hållbar och minimerar risken för läckage jämfört med andra metoder att bygga parkeringshus. Det möjliggör även att antal pelare kan minimeras vilket frigör större yta för parkering.

- Vi är väldigt glada över att Sankt Kors valt ett strategiskt partneringsamarbete för den här typen av byggnader och att det framför allt var vår erfarenhet och kompetens som lyftes i upphandlingen. Avtalet är ett långsiktigt samarbete för effektiva parkeringslösningar med stort hållbarhetsfokus, säger Jörgen Kernell, produktionschef, NCC Infra Services.

Partnering är en samverkansform som har ökat mycket i omfattning de senaste 10 åren. Modellen går i stort ut på att tidigt i projektet etablera en gemensam målbild som alla inblandade sedan hjälps åt att nå. Tidigare erfarenheter visar på att byggprojektet som genomförs inom ramen för partneringsamarbeten genomförs på ett mer effektivt sätt, både ur ekonomiskt, tids- och kvalitetsmässigt perspektiv.

Ramavtalet är skrivet på tre år med option på förlängning. Beräknat ordervärde är upp till 400 miljoner kronor under avtalsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Kristiansson, VD Sankt Kors, 070-647 58 15
Jörgen Kernell, produktionschef NCC Infra Services, 070-660 90 48

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar