Pressinbjudan: Utgrävningsfrukost med fynd från bronsåldern

Inför bygget av nästa hus i företagsparken Vreta Kluster har arkeologer, enligt fornminneslagen, genomfört nya utgrävningar på ett cirka 8 000 kvadratmeter stort område. Vreta Kluster och Sankt Kors bjuder in till frukostföreläsning där arkeolog Tom Carlsson från Stiftelsen Kulturmiljövård berättar om fynd och lärdomar från utgrävningarna.

Resultatet både kompletterar den bild som fanns sedan tidigare och bidrar med ny kunskap om vardagslivet på gårdarna under bronsåldern, för mer än 2 500 år sedan.

Tid: 29 maj klockan 7.30 - 9.00
Plats: Vreta Kluster, klicka här för att skapa vägbeskrivning

Närodlad frukost serveras klockan 7.30-8.00. Föredraget pågår klockan 8.00-9.00.
Efteråt finns möjlighet att prata med Tom Carlsson och företrädare för Sankt Kors och Vreta Kluster.

Tom Carlsson p utgrvningsplatsen vid Vreta Kluster

Bild: Tom Carlsson på utgrävningsplatsen vid Vreta Kluster.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Ankarberg

Chef Marknad och Kommunikation
Mobil: 070-377 82 43
E-post: eva.ankarberg@sanktkors.se

Sankt Kors är ett fastighetsbolag som skapar modiga miljöer där tillväxt flödar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media