Sankt Kors bygger sitt första trähus i Ebbepark

Report this content

Nu börjar Sankt Kors bygga sin första byggnad helt i trä. De gör det i Ebbepark inom ramen för områdets testbädd. Det innebär att trästommen kommer att följas upp ur flera olika perspektiv, framför allt klimat- och miljönytta. Totalt beräknas koldioxidpåverkan för stommen minska med 79 procent jämfört med konventionell byggteknik. Byggnaden kommer att bli sex våningar hög och stå klar hösten 2022.

Ebbepark utvecklas i fyra olika kvarter. I områdets nordöstra del finns kvarteret Dynamiken. Här kommer det bli en blandning av bostäder, kontor, service, skola och en publik park. Det är här som Sankt Kors snart kommer att starta sin första byggnation helt i trä. Den ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver och ska ingå i Ebbeparks testbäddsprogram där den bland annat ska stämmas av mot certifieringen NollCO2 och följas upp utifrån såväl klimatnytta som ekonomi.

Det fltade mnstret i byggnadens fasad pminner om en fltad korg och r inspirerat av den hantverkstradition som fanns i Ebbepark frr

Bildtext: Det flätade mönstret i byggnadens fasad påminner om en flätad korg och är inspirerat av den hantverkstradition som fanns i Ebbepark förr. Illustration: ÅWL Arkitekter

Vi ser fram emot att lära oss mer av att bygga i trä, byggbranschen utvecklas mycket på hållbarhetsområdet och träbyggnation är helt klart en teknik vi behöver ha koll på. Genom att byggnationen av Magasinet är en del i Ebbeparks testbädd har vi möjlighet att både lära oss själva i processen men också dela med oss av våra lärdomar längs vägen, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

Förutom lägre koldioxidpåverkan i byggfasen ska byggnaden också ha sedumtak som bidrar till renare luft, tar hand om regnvatten innan det rinner ut i dagvattensystemet och har isolerande effekt mot både värme och kyla. I källaren finns ett cykelrum för 154 cyklar, en delad resurs som ska göra det lättare att välja bort bilen och röra sig hållbart i staden.

Byggnadens fasad består av ett mjukt vävt mönster, som hämtar inspiration i den hantverkstradition och textilindustri som finns i områdets historia då Wahlbecks Fabriker låg här, en historia som även namnet, Magasinet, hämtats ifrån. Hela stommen med pelare, balkar och bjälklag är i trä, även hisskärnan i husets mitt utförs i trä. För att visualisera att Magasinet är ett trähus kommer trästommen inomhus att vara synlig. Bottenvåningen har lokaler med stora glaspartier mot gatan vilket gör dem lämpliga för butiker och för att bidra till en levande gatumiljö. Resterande våningar består av kontorslokaler för mindre och mellanstora företag. När Magasinet står färdigt hösten 2022 kommer Stångåstaden att ta vid och bygga bostäder i trä i en angränsande byggnad.

Totalentreprenören för Sankt Kors byggnation, Åhlin och Ekeroth, har uppfört flera byggnader i trä tidigare och ser att de kan bidra med sina tidigare erfarenheter och samtidigt utveckla sitt eget hållbarhetsarbete.

- Visst finns det utmaningar med att bygga stort i trä, t ex brand- och ljudkrav, men dessa har vi redan lösningar på. Vi har lärt oss mycket i tidigare projekt och ser helt klart att fördelarna överväger. Jämfört med andra material får vi en tystare, renare och trevligare arbetsmiljö, betydligt färre transporter samt en byggprocess och byggnad med lägre miljöpåverkan, säger byggföretagets vd Göran Lundström.

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Jonsson, fastighetschef Sankt Kors mobil: 076-808 18 63

Göran Lundström, vd Åhlin & Ekeroth Byggnads AB mobil: 070-301 68 46

Fakta Magasinet

 • Byggstart: hösten 2020
 • Färdigt: hösten 2022
 • Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB
 • Innehåll: butik och kontor
 • Kvadratmeter: 2753 m2 BTA
 • Investering: cirka 80 miljoner kronor
 • Höjd: Sex plan plus källare
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
 • Beräknad koldioxidbesparing för stommen: 79 procent
 • Sedumtak
 • Cykelrum med plats för 154 cyklar
 • Projektledare: Johan Klasa, Team Projektpartner
 • Gestaltningsidé: Hanna Rangsjö, Winell och Jern Arkitekter
 • Projekteringsarkitekter: ÅWL Arkitekter
 • Entreprenör: Åhlin och Ekeroth Byggnads AB

Taggar: