Sankt Kors utvecklar framtidens boende och företagspark – hållbarhet och innovation i fokus

Sankt Kors står i startgroparna att förvandla Wahlbecks Företagspark och Östra Valla till en modern, pulserande stadsdel där en hållbar livsstil och en innovativ företagspark samverkar. Cirka 460 lägenheter och 16 000 kvm verksamhetsyta ska nu börja detaljplaneras i samråd med de boende och näringslivet.

– Vi vill skapa en framåtblickande arena med en attraktiv boendemiljö och en spännande tillväxtmiljö för företag där det finns möjlighet att testa nya produkter och tjänster, säger Johan Kristiansson, vd Sankt Kors Fastighets AB.

– Målet med detta framtidsprojekt är dels att nya innovativa produkter och tjänster ska komma ut på marknaden tack vare samverkan mellan näringsliv och de boende, dels ser vi det som ett folkbildningsprojekt i hållbarhets- och livsstilsfrågor, säger Johan Kristiansson.


Unik och modern stadsdel

Med detta projekt tar Sankt Kors ett helhetsgrepp på det gamla industriområdet Wahlbecks och Östra Valla. Det kan komma att byggas 460 nya bostäder och 16 000 kvm ny verksamhetsyta för restauranger, affärer, förskola och företag. Området ska utvecklas till en unik stadsdel med ett modernt systemtänk som kommer att genomsyra hela området – från energi och transporter till social samvaro och kultur. Utgångspunkten är hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

– Vi ser framför oss en stadsdel som kommer att attrahera både vuxna och barn att bo i och som kommer att locka besökare från både när och fjärran. Området kommer att ligga i framkant när det gäller miljöteknik med bland annat energieffektiva hus och kretsloppslösningar för vatten, avlopp och avfall, säger Jan-Åke Jonsson, fastighetsutvecklare.

Dialog med allmänhet och näringsliv
Sankt Kors har under två år arbetat med förstudien tillsammans med Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings universitet och kommunens näringslivskontor. Nu börjar planeringsarbetet som kommer att pågå till år 2014 då de första 120 lägenheterna kommer att börja byggas.

– Allmänheten och näringslivet kommer att involveras i planeringsarbetet. Det är en viktig del i projektet och ytterligare en möjlighet till folkbildning i hållbarhets- och livsstilsfrågor, säger Jan-Åke Jonsson.

Uppmuntra till en hållbar livsstil
Under arbetet med detaljplanen kommer man bland annat att titta på hur man på olika sätt kan minimera klimatpåverkan i området, allt ifrån hållbara transporter, integrerade energisystemlösningar, odling på hustak och närodlade produkter till metoder för hur man kan uppmuntra de boende och verksamma till en hållbar livsstil.

Projektet, som består av 6 olika byggettapper, beräknas vara avslutat år 2022.

Se länkad pdf längst ner i mailet för korta fakta om projektet.

För mer information kontakta:

Jan-Åke Jonsson, fastighetsutvecklare
070-669 62 50
jan-ake.jonsson@sanktkors.se


Sankt Kors utgör en viktig del i Linköping kommuns satsningar på en utveckling av näringslivet. Bolagets uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för tillväxt.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media