Snabb utbyggnad av parkeringshuset Akilles i Linköping

Nu står det klart att utbyggnaden av parkeringshuset Akilles närmar sig. Byggnationen kommer att påskyndas för att kompensera för de platser som under våren försvinner från markparkeringen Eddan. Antalet parkeringsplatser i det färdigbyggda Akilles fördubblas – till cirka 600 platser.

Parkeringshuset Akilles, som ligger längst upp på Storgatan, kommer att få ytterligare två våningar och 12 laddplatser för elbilar. Samtidigt förbättras sträckningen av cykelvägen förbi Akilles. Byggnaden får en ny infart på kortsidan mot Västra vägen och den gamla, vackra muren mot Gröngatan kommer att bevaras. Detaljplanen möjliggör också att ett smalt hus för någon typ av centrumändamål byggs längs fasaden mot Storgatan. Det bygget påbörjas dock inte förrän tillbyggnaden av Akilles är färdig våren 2018 och kommer inte att genomföras av Sankt Kors.

Färdigt våren 2018
Den planerade utbyggnaden av Akilles har försenats på grund av tidigare överklaganden av detaljplanen. Då Stångåstaden nu börjar bygga nya bostäder i kvarteret Eddan i mars försvinner drygt 200 parkeringsplatser i centrala Linköping. Det är därför viktigt att processen med Akilles påskyndas, menar Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors som äger fastigheten och ansvarar för byggnationen.

– Vi intensifierar processen och arbetar med en hårt pressad tidplan. Målsättningen är att ha ett färdigt utbyggt parkeringshus med dubbelt så många parkeringsplatser under våren 2018. Vi gör allt vi kan för att utveckla en något ansträngd parkeringssituation och på lång sikt blir detta en mycket bra lösning, säger Johan Kristiansson.

Öppet hela tiden
Akilles håller öppet under hela byggnadstiden och kommer att ha så många parkeringsplatser som möjligt tillgängliga. Infart kommer att ske både från Storgatan och Gröngatan tills den nya entrén mot Västra vägen öppnar, info om vilken eller vilka infarter som är öppna finns alltid på Dukatens webbplats och i LinPark-appen. Alternativ till Akilles under tiden kan vara Ebbepark där ett månadsabonnemang kostar mindre än hälften eller Cupolen där ett låst cykelhus kommer att byggas för dem som vill cykla sista biten till jobbet. Mer centralt har parkeringshuset Druvan på Nygatan oftast gott om lediga platser.

För mer information kontakta:
Johan Kristiansson, vd Sankt Kors 070-647 58 15
Matts Skeppstedt, affärsutvecklare, Dukaten Parkering 070-298 80 62

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping.  Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar