Vreta Kluster blir aktiebolag– växande aktör inom gröna näringar

Vreta Kluster i Linköping som på bara fem år blivit en etablerad mötesplats för de gröna näringarna, ombildas vid årsskiftet till ett aktiebolag ägt av Sankt Kors Fastigheter. Målet är att få in externa aktörer vilket ökar möjligheterna att utveckla och stärka klusterverksamheten ytterligare.

Från att de senaste åren ha varit en enhet inom Sankt Kors blir Vreta Kluster i och med bolagiseringen en tydligare aktör gentemot branschen. Det möjliggör även en bättre styrning av bolagets tjänster och ägande samt enklare hantering av projektbidrag och annan administration.

- Detta är ett sätt att stärka klusterverksamheten. Vi vill underlätta för externa ägare och finansiärer att komma in och därmed skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Bolagiseringen ligger dessutom helt i linje med Linköpings strategi att ha självständiga bolag som inte finansieras av offentligheten, säger Johan Kristiansson, vd Sankt Kors.

Vreta Kluster kommer fortsätta ha rollen som kompetens- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i regionen och vara en arena för möten, innovationsinitiativ och utvecklingsprojekt. Företagsparken består idag av ett 30-tal företag med 120 personer och det finns planer på ytterligare expansion. Helene Oscarsson, som sedan 2011 är verksamhetsledare i Vreta Kluster, blir vd för bolaget.

- Samtidigt som vi blir en tydligare aktör gentemot omvärlden med ett eget organisationsnummer som underlättar vid t ex samarbetsavtal, har vi en kraftfull och utvecklingsorienterad ägare i ryggen. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa nytta för företag och andra aktörer inom de gröna näringarna, säger Helene Oscarsson.


För mer information kontakta:
Johan Kristiansson, vd Sankt Kors
070-647 58 15

Helene Oscarsson, verksamhetsansvarig Vreta Kluster
070-319 76 43

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. I företagsparken, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping, finns drygt 30 företag. Vreta Kluster erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och teknikutveckling. Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar