Vreta Kluster växer och förstärker organisationen

Report this content

Pressmeddelande 
Vreta Kluster har vuxit snabbt och befinner sig i en positiv utveckling. Tusentals människor besöker klustret varje år och företaget leder ett antal stora utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna. Nu tas nästa steg i utvecklingen då organisationen förstärks med en ny vd. Nuvarande vd, Helene Oscarsson, kommer att vara kvar i företaget för att framöver driva arbetet med utveckling och kommunikation.

Med basen i den fysiska arenan utanför Vreta Kluster drivs alltfler stora utvecklingsprojekt, olika företag erbjuds tillväxtsupport och varje år träffas företag, forskare och offentliga aktörer inom de gröna näringarna hos Vreta Kluster för att samverka och korsbefrukta varandra. För att fortsätta utvecklas förstärks nu organisationen.

- Vreta Kluster är i en stark tillväxtfas där jag ser att det finns ett behov av att bygga upp nya hållbara processer och strukturer. Min styrka ligger i utveckling och kommunikation och därför känns det jättebra att jag nu kan fokusera på det i en ny roll snarare än som vd, säger Helene Oscarsson, vd på Vreta Kluster. Hon fortsätter:

- Jag ser fram emot att, tillsammans med den nya vd:n och alla medarbetare, bygga vidare verksamheten med vår utvecklingsarena och mötesplats för teknik- och affärsutveckling inom de gröna näringarna. Vi är inne i en mycket spännande fas.

Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående och styrelsen, med nytillträdda styrelseordföranden Anna-Maria Jakobsson i spetsen, räknar med att hen är på plats efter sommaren.

- Vi vill fortsätta utveckla Vreta Kluster och skapa mötesplatser och synergier, både nationellt och internationellt, och vi börjar nu sökandet efter en ny vd som vill ta sig an det spännande uppdraget. Vi är otroligt glada att Helene Oscarsson är kvar i företaget för att fokusera på utveckling och relationsskapande i olika former, säger Anna-Maria Jakobsson.

För mer information vänligen kontakta:

Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster: 070-319 76 43 
Anna-Maria Jakobsson, styrelseordförande Vreta Kluster: 072-593 87 01

Vreta Kluster AB är ett bolag som arbetar för innovation, utveckling och tillväxt av de gröna näringarna med bas i företagsparken med samma namn. Fokus för verksamheten ligger på att driva utvecklingsprojekt, erbjuda tillväxtsupport och arrangera möten och evenemang, till nytta för näringslivet. Vreta Kluster är ett dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB.

Prenumerera

Media

Media