Erbjudandet till aktieägarna i Segerström fullföljs

ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SEGERSTRÖM FULLFÖLJS Sanmina Corporations ("Sanmina") (NASDAQ NM:SANM) erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i AB Segerström & Svensson (publ) ("Segerström") har accepterats av aktieägare med aktier representerande cirka 93 procent av antalet aktier och 98 procent av antalet röster i Segerström. Styrelsen i Sanmina har därför beslutat att förklara erbjudandet ovillkorat och att fullfölja erbjudandet. Aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström beräknas börja erhålla aktier i Sanmina omkring den 1 mars 2001. Sanmina avser att snarast inleda tvångsinlösenförfarande avseende resterande aktier i Segerström. Sanmina kommer vidare att ansöka om avnotering av Segerström-aktien från OM Stockholmsbörsens Attract 40- lista. Datumet för en sådan avnotering kommer att offentliggöras så snart som möjligt. San Jose den 28 februari 2001 SANMINA CORPORATION Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Sanmina Rick Ackel Executive Vice President, Chief Financial Officer +1 (408) 964 3500 Paige Bambino Corporate Communications +1 (408) 964 3500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00780/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar