Ny utbyteskvot för Sanminas erbjudande till aktieägarna i Segerström & Svensson

NY UTBYTESKVOT FÖR SANMINAS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SEGERSTRÖM & SVENSSON Den 26 januari 2001 lämnade Sanmina Corporation ("Sanmina") (NASDAQ NM:SANM) ett erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i AB Segerström & Svensson (publ) ("Segerström"). Prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i Segerström offentliggjordes den 27 januari 2001. Den 22 februari 2001 höjde Sanmina erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Segerström. Antalet aktier i Sanmina som erbjuds för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor i det höjda erbjudandet fastställdes genom en mätperiod som löpte från och med 21 februari till och med 23 februari 2001. Den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden, beräknad som genomsnittet av de senast noterade betalkurserna på NASDAQ National Market, var 32,375 USD. Detta innebär att aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Segerström erbjuds 0,45194 aktier i Sanmina för varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel om nominellt 90,10 kronor. Sista anmälningsdag i erbjudandet är den 27 februari 2001. Offentliggörande av utfallet av erbjudandet förväntas omkring den 28 februari 2001 och redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 1 mars 2001. San Jose den 26 februari 2001 SANMINA CORPORATION Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Sanmina Rick Ackel Executive Vice President, Chief Financial Officer +1 (408) 964 3500 Paige Bambino Corporate Communications +1 (408) 964 3500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00270/bit0001.pdf

Dokument & länkar