Sanolium AB publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Sanolium AB, ägare av Cambio koncernen, publicerar idag företagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020. I anslutning till årsredovisningen publiceras även bolagsstyrnings- samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen, Bolagsstyrningsrapporten och Hållbarhetsrapporten finns nu tillgängliga på https://www.cambiogroup.com/about-us/investor-relations/.

 

r ytterligare upplysningar:
Fredrik Rüdén, CFO

Telefon: +46 8 691 49 00
E-post: fredrik.ruden@cambio.se

 

Detta pressmeddelande är sådan information som Sanolium AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.30 CEST den 31 mars 2021.

Sanolium AB äger Cambio koncernen. Det största dotterbolaget inom koncernen är Cambio Healthcare Systems. Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.