Sanolium AB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Report this content

Sanolium AB, ägare av Cambio koncernen, publicerar idag företagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. I anslutning till årsredovisningen publiceras även bolagsstyrnings- samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen, Bolagsstyrningsrapporten och Hållbarhetsrapporten finns nu tillgängliga på https://www.cambiogroup.com/about-us/investor-relations/ .
 

Denna information är sådan som Sanolium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 09:26 CET.

r ytterligare upplysningar:

Niklas Berglund, CFO
Telefon: +46 8 691 49 00
E-post: niklas.berglund@cambio.se

Sanolium AB äger Cambio koncernen. Det största dotterbolaget inom koncernen är Cambio Healthcare Systems. Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Prenumerera

Dokument & länkar