En handbok mot diskriminering

Vad är det för skillnad på diskriminering, mobbning och trakasserier? Vilka krav ställs på aktiva åtgärder på arbetsplatsen? Den nya boken "Diskriminering på arbetsplatsen" är en guide för de regler och lagar som gäller i arbetslivet idag.

Dagens arbetsgivare förutsätts följa diskrimineringslagen. Trots det är det många som inte känner till vilka krav som lagen ställer. Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som är aktuella för arbetslivet gällande diskriminering.

”Det finns många fallgropar gällande diskriminering i arbetslivet. Som yrkesverksamma advokater kommer vi ofta i kontakt med personer som upplevt sig diskriminerade eller arbetsgivare som blivit anklagade för diskriminering, säger Stefan Flemström, författare.”

Diskriminering på arbetsplatsen vänder sig främst till dig som arbetar med personalfrågor på en personalavdelning eller som representant för en arbetstagarorganisation. Även chefer med eget personalansvar eller jurister vid organisationer eller företag kan ha stor behållning av boken. Sedan tidigare har det funnits böcker som ger en akademisk bild av diskrimineringslagen. Men en bok som på ett överskådligt och praktiskt vis beskriver området har saknats på marknaden.

”Vi ville därför skriva en lättfattlig handbok som förhoppningsvis ger vägledning och kunskap i vad som gäller inom detta komplexa rättsområde, fortsätter Martina Slorach, författare.”

I slutet av boken återfinns användbara checklistor, hänvisningar till domstolspraxis samt relevant lagstiftning på området. Detta gör boken både informativ och enkel att använda i praktiken.

Diskriminering på arbetsplatsen är skriven av advokat Stefan Flemström och advokat Martina Slorach. Författarna har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och undervisar bl. a. på området. De har tidigare skrivit böcker inom arbetsrätt.

Diskriminering på arbetsplatsen ges ut på Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förlagsredaktör Amanda Schött Franzén på amanda.schott.franzen@sanomautbildning.se

Sanoma Utbildning startade år 1993. Förlaget har sedan starten vuxit till att bli en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Sanoma Utbildning startade år 1993. Genom samarbetet mellan förlaget, författare, lärare och elever har Sanoma Utbildning blivit ett av Sveriges ledande läromedelsförlag. Förlaget arbetar med alla delar av utbildningsstegen, från förskola till högskola.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Det finns många fallgropar gällande diskriminering i arbetslivet. Som yrkesverksamma advokater kommer vi ofta i kontakt med personer som upplevt sig diskriminerade eller arbetsgivare som blivit anklagade för diskriminering”
Stefan Flemström, författare
”Vi ville därför skriva en lättfattlig handbok som förhoppningsvis ger vägledning och kunskap i vad som gäller inom detta komplexa rättsområde”
Martina Slorach, författare.