Företagsansvar på svenska – första heltäckande boken om CSR

Report this content

Under de senaste åren har företags sociala och miljömässiga ansvar diskuterats intensivt – ofta under den engelska förkort­ningen CSR. Men vad innebär egentligen företagens ansvar för miljö och sociala frågor? I den nya boken CSR – en guide till företagets ansvar presenteras för första gången på svenska en helhetsbild av området Corporate Social Responsibility.

Oavsett vad den enskilde företagsledaren tycker om begreppet CSR är det något han eller hon måste förhålla sig till. Frågan är inte längre om företaget har ett ansvar, utan hur ansvaret ser ut och hur företaget förväntas agera. Förväntningarna gäller inte endast privata företag, utan även organisationer av såväl offentlig som ideell karaktär väntas ta ansvar.

CSR – en guide till företagets ansvar är en introduktion till ämnet och kräver inga förkunskaper. Boken presenterar alla delområden som utgör CSR, något som tidigare har saknats på den svenska bokmarknaden. Exempel på områden som diskuteras är: företagsetik, hållbar utveckling, marknadsföring, hållbara investeringar, korruption samt strategiska och kommunikativa aspekter.

”Det kändes som det var dags för en stor bok om CSR på svenska. Tidigare har det endast funnits engelska böcker som beskriver hela CSR-området. Med den här boken tillgängliggör vi området för många nya läsare samtidigt som vi belyser flera frågor ur ett skandinaviskt perspektiv. Det är något som saknats på marknaden”, säger Hans De Geer, professor i företagsetik och en av författarna till boken.

Boken följer en tydlig struktur där varje kapitel tar upp ett specifikt delområde. Detta gör att läsaren antingen kan läsa boken från första till sista sidan, eller välja de kapitel som intresserar mest. Dessutom innehåller boken både illustrationer och bilder från nyckelskeden i CSR-historien.

Författare

CSR – en guide till företagets ansvar är skriven av Hans De Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell. Tillsammans utgör författarna en av Sveriges främsta expertgrupper inom CSR-området. Alla har bedrivit akademisk forskning inom ämnet, men har även arbetat med CSR-frågor i praktiken.

Fakta om boken
Titel: CSR – en guide till företagets ansvar
ISBN: 978-91-523-0477-8

CSR - en guide till företagets ansvar ges ut på Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förlagsredaktör Kristoffer Edshage på 08-696 80 03 eller kristoffer.edshage@sanomautbildning.se.

Sanoma Utbildning hette tidigare Bonnier Utbildning och är en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar