• news.cision.com/
 • Sapa/
 • DESIGNA HÅLLBARA FASADER I EN CIRKULÄR EKONOMI: HUR DU VÄLJER ETT GRÖNARE ALUMINIUM

DESIGNA HÅLLBARA FASADER I EN CIRKULÄR EKONOMI: HUR DU VÄLJER ETT GRÖNARE ALUMINIUM

Report this content

Hur vet du om det återvunna aluminiumsystemet du specificerar är tillverkat av aluminium som faktiskt har använts tidigare eller helt enkelt är ”rent” material från produktionsprocesser? Mer till sak, vad innebär det i praktiken och varför ska du lägga tyngd på detta? Genom att entreprenörer och arkitekter alltmer vill utforma och designa för en cirkulär ekonomi, vill vi här klargöra för den betydelsefulla terminologin runt aluminium och hur man får rätt grön fasadprodukt till sitt nästa projekt.

Som du säkert vet är aluminium ett av få material som behåller sina egenskaper efter återvinning. Det kan smältas ner och användas om och om igen utan att ge avkall på kvalitén, detta gör det till en miljövänlig metall och ett hållbart byggmaterial. Vad du kanske inte vet är att det finns skillnader i återvunnet aluminium. Felaktig användning av termer kan leda till förvirring genom att överdriva miljöfördelarna, vilket i sin tur medför en risk att undergräva aluminiumindustrins trovärdighet. När fasadtillverkare kommunicerar att deras byggsystem tillverkas med återvunnet aluminiuminnehåll i termer som processkrot och konsumentskrot, hjälper det att känna till skillnaden i dessa begrepp. Det är och kommer vara en viktig miljöfaktor för hela din byggnad.

Processkrot vs konsumentskrot – vad är skillnaden?
För det första täcker återvunnet material både processkrot och konsumentskrot men skillnaderna är stora. 

Återvunnet processkrot – Produktionsavfall
Detta är produktionsavfall från tillverkningsprocesser, såsom extrudering, där metallen inte har gjorts till en konsumentprodukt. Det kan ha anodiserats eller lackerats men det har i själva verket aldrig använts. Den samlas in från produktionen, återlämnas till återvinningsanläggningar och smälts sedan ner för att bli något nytt.

Återvunnet konsumentskrot – eller End-of-life aluminium
Konsumentskrot är metall som har använts i en tidigare produkt som har gått igenom hela sin livscykel och är redo för återvinning och återanvändning. Ett fönster i aluminium från en byggnad kan till exempel betraktas som skrot efter användning när byggnaden rivs och aluminiumet skickas vidare för att smältas om, för att senare bli en ny produkt, i en ny byggnad.

Vad betyder denna skillnad? – Ju högre andel återvunnet innehåll från tidigare uttjänta produkter – Desto lägre koldioxidavtryck.

Det är svårare att producera högkvalitativt aluminium som har ett högt innehåll av konsumentskrot (innehåll som varit i tidigare produkter såsom dörrar och fönsterkarmar). Det ger dock ett lägre koldioxidavtryck och är därför mer tilltalande ur ett hållbart byggnadsperspektiv. En aluminiumkarm från ett fönster har antagligen anodiserats och målats. Det kan också innehålla isolermaterial i karmen. Omvänt är processkrot i princip ”ren” metall som tidigare inte använts i en produkt. Återvinning av aluminium från en fönsterkarm är en komplex process med många steg. Inspektion, separation, strimling, sortering etc. Metallen måste också scannas för att bestämma legering och därefter separeras. Varför? Eftersom olika typer av legeringar inte bör smältas samman om du vill ha liknande högkvalitativ legering i den kommande produkten.

För att förhindra att detta aluminiumavfall går till deponi har SAPA via sin ägare Hydro skapat Hydro CIRCAL - ett sortiment av aluminiumprodukter tillverkade med återvunnet aluminium från tidigare byggprodukter (konsumentskrot). Det kan handla om fasader och fönster som har demonterats från byggnader och återvunnits helt. Till skillnad från processkrot har alltså dessa produkter till största del skapats av aluminium som redan tillverkats och funnits som produkt ute på marknaden – Man har därmed inte skapat en stor andel ny aluminium för att bygga nytt, utan man har återanvänt material från uttjänta byggprodukter, något som påverkar miljön i en positiv riktning.

För närvarande erbjuder SAPA Hydro CIRCAL, med minst 75% återvunnen aluminium från uttjänta produkter – CIRCAL har ett av de lägsta koldioxidavtrycken världen över: med 2,3 kg koldioxidutsläpp per kilo aluminium. Detta är 86% eller 7 gånger mindre än det globala genomsnittet för primär utvinning.

För att undvika vilseledande information bör en producent som marknadsför högt återvunnet innehåll på över 90% i sina produkter påvisa vilken andel som är processkrot- och konsumentskrot.

För att möta den växande efterfrågan på mer hållbara produkter i byggprojekt tillverkas alla SAPA-fönster, dörrar och fasader nu med Hydro CIRCAL- återvunnet aluminium eller med Hydro REDUXA - certifierat koldioxidsnålt aluminium tillverkat av förnybar energi.

Detta innebär att arkitekter och planerare ges möjlighet att uppfylla krav på standarder inklusive miljöcertifieringar som LEED och BREEAM etc.

Vad ska du mer tänka på när du specificerar hållbara fasader-, fönster- och dörrar i aluminium:

 • Ha koll på spårbarheten
  En bra utgångspunkt är att kontrollera att aluminiumprocessen är helt spårbar och att en oberoende tredje part, som DNV-GL, certifierar produkten.
 • Miljödeklarationer
  Byggsystemet har t ex en EPD (Environmental Product Declaration) eller den internationella Cradle to Cradle™ -certifieringen (C2C).
 • Möter gröna certifieringar
  I tillägg finns det aluminiumsystemsprodukter på den svenska marknaden som uppfyller standardgröna byggnadscertifieringar som LEED och BREEAM

Hur kan du säkerställa hög andel återvunnet aluminium i ditt nästa byggprojekt?
Om din nästa byggnad har ett krav på ett hållbart aluminiumsystem, anger du denna text i ditt anbudsdokument:

Systemet använder återvunnet material inom följande område:
• Aluminium med minst 75% återvunnet aluminium från konsumentskrot, End-of-Life aluminium (EoL), t.ex. EN AW-6060 T66.

För aluminium med EoL-återvinning återvinns material som redan funnits i- och demonterats bort från en byggnad. Den lägsta andelen på 75% av detta återvunna material (≥ 75% EoL-material) måste verifieras med hjälp av oberoende certifiering.

Fallstudie: Økern Portal
Ett projekt i Skandinavien med Hydro CIRCAL är Økern Portal. Projektet kommer att bli BREEAM-NOR Excellent-certifierat, vilket är en av de högsta certifieringarna för konstruktion. Hållbarhet har varit i fokus i alla delar av byggprocessen. Hydro CIRCAL har hjälpt både utvecklaren och arkitekten att nå hållbarhetsmålen. För att skapa en hållbar byggnad måste det finnas ett bra och nära samarbete med leverantören av byggsystemet tidigt i processen.

Med mer än 60 års erfarenhet och ett globalt nätverk av resurser är SAPA en viktig resurs i arkitektens arbete för att uppnå sina mål och kundkrav.


-

Presskontakt:

Caroline Jonson

caroline.jonson@hydro.com / 076 113 97 98

Sapa är ett av Hydros varumärken som erbjuder kompletta system i aluminiumprofiler inom affärsområdena Byggsystem, Transportsystem och Golvsystem. Sapas produkter kännetecknas av skandinavisk enkelhet, användarvänlighet, komfort, säkerhet och hållbarhet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media