Renovering av byggnader en viktig miljöfaktor

Report this content

De flesta av framtidens byggnader är redan byggda – det måste vi utnyttja

 

 

En bild som visar träd, utomhus, tegelsten, stad

Automatiskt genererad beskrivning

 

Precis som alla andra branscher präglas byggbranschen av medvetenhet om klimatförändringar och vad vi måste göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför ställs det en mängd krav på nya byggnader – bland annat när det gäller materialval, energieffektivitet och miljövänliga energikällor.

 

Detta är naturligtvis bra och absolut nödvändigt. Men det finns anledning att stanna upp och fundera lite över hur mycket nya byggnader egentligen bidrar i det stora hela. Det är nämligen så att 80–90 % av framtidens byggnader redan är byggda. För att minska utsläppen av växthusgaser är det därför viktigt att uppgradera dessa byggnader, eftersom det ger mycket större effekt än att bygga nytt.

 

En livscykelanalys från SINTEF i Norge visar att renoveringsprojekt ger cirka 50 % mindre utsläpp än klimatsmarta nybyggnationer. Det beror framför allt på återanvändning av material med stor klimatpåverkan, som fundament och bärande konstruktioner i stål och betong.

 

Vi måste öka takten

För att lyckas med renovering av befintliga byggnader krävs det emellertid att det faktiskt händer något. Hittills har det varit lite si och så med det. 2020 var den årliga renoveringsgraden av europeiska byggnader bara en procent när det gäller energieffektivisering, enligt EU:s beräkningar. Om vi fortsätter i samma takt kommer det att ta närmare 500 år innan byggnadsbeståndet håller tillräckligt hög standard.

 

EU:s Renovation Wave-strategi slår fast att antalet byggnader som renoveras minst måste fördubblas under de närmaste tio åren. Detta ska bland annat leda till:

 

-          Minskade utsläpp av växthusgaser från byggnader.

-          Hälsosammare, bekvämare och billigare bostäder för fler EU-medborgare.

-          Mindre konsekvenser vid extrema köldknäppar på vintern och värmeböljor på sommaren.

 

Välj de miljömässigt bästa produkterna

Även om återanvändning av material med stor klimatpåverkan ger betydande miljömässiga fördelar vid renovering, är det också viktigt att tänka på andra miljöaspekter. Ett exempel är att välja de miljömässigt bästa byggvarorna. Detta är något som får alltmer uppmärksamhet och återspeglas i både offentliga regelverk och branschstandarder/certifieringssystem som exempelvis BREEAM. Det är bland annat viktigt att välja material som:

 

  • Har liten miljöpåverkan, gärna dokumenterat i miljövarudeklarationer (EPD:er)
  • Håller länge och därmed inte behöver bytas ut så ofta
  • Ger mindre utsläpp från transport, gärna lokala material
  • Är enkla att underhålla och minskar förbrukningen av underhållsprodukter

 

 

Ett exempel är aluminium, som utvinns av material som förekommer naturligt på jorden. Hela 8 % av jordskorpan består av aluminium, vilket innebär att tillgången på metallen är god. Ännu viktigare är att aluminium är väldigt hållbart. 70 % av all aluminium som någonsin utvunnits är fortfarande i bruk, vilket säger en hel del. Aluminium kräver dessutom minimalt med underhåll. Det innebär lägre driftskostnader och en bättre miljöprofil, eftersom det krävs mindre underhållsprodukter.

 

En bild som visar fönster, inomhus, byggnad, vägg

Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar inomhus, vägg, tak

Automatiskt genererad beskrivning

 

Sist men inte minst kan aluminium smältas ned och återanvändas utan att kvaliteten eller de goda egenskaperna försämras. Det är med andra ord en cirkulär produkt som kan återvinnas i det oändliga. Detta har stor betydelse i en tid då frågor som cirkulär ekonomi och materialåtervinning blir allt viktigare, både vad gäller renovering och nybyggnation.

 

Vi på SAPA tar dessa frågor på stort allvar och använder återvunnet CIRCAL-aluminium från tidigare konsumentprodukter i tillverkningen av produkter. CIRCAL är idag det aluminium som har marknadens lägsta koldioxidavtryck.

 

Stor valfrihet

En annan fördel med aluminium är dess stora valfrihet och flexibilitet. Materialet erbjuder många möjligheter och är därför ofta arkitekternas favorit. Aluminium kan formas på alla tänkbara sätt, så att fönster och fasadprofiler får exakt den form som önskas. Samtidigt har aluminium ett bra förhållande mellan vikt och styrka – det väger lite men tål mycket.

 

Det möjliggör montering av stora glaspartier utan att det krävs extra bärande strukturer. Dessa egenskaper gör också att fönster och skjutdörrar i aluminium kan tillverkas med väldigt smala profiler för stilren design, maximal utsikt och mesta möjliga dagsljus.

 

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka möjligheter som finns för dig och ditt nästa projekt: www.sapa.se

 

Bild 1:   S-huset, Halmstad Högskola, SE (Preconal)

Bild 2/3:  Rånåfoss kraftstation, NO (NorDan)

 

Press contact:

Caroline Jonson

Communication Manager

+46 76 113 97 98

caroline.jonson@hydro.com

/ OM SAPA

SAPA är en av de största leverantörerna av byggnadssystem i aluminium i Europa. SAPA erbjuder arkitekter, planerare, metalltillverkare, investerare och husägare över hela världen ett omfattande utbud av innovativa, pålitliga och estetiskt tilltalande aluminiumsystem för fasader, fönster, dörrar och byggnadsintegrerade solceller.

SAPA är ett varumärke som tillhör Hydro, ett globalt integrerat aluminiumföretag med produktions-, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter över hela värdekedjan - Från bauxit, aluminiumoxid och energiframställning till aluminiumproduktion, rolled products, extrudering och återvinning. Med huvudkontor i Norge har företaget cirka 35 000 anställda i mer än 40 länder världen över. Med mer än ett sekels erfarenhet inom produktion av förnybar energi, teknikutveckling och många samarbeten med andra företag genom åren.

 

/ FÖLJ OSS

facebook.com/Sapa-sverige

www.linkedin.com/company/sapa-sverige

Taggar:

Prenumerera

Media

Media