Fortsatt stark utveckling

Report this content

Sardus bokslut 2002: Fortsatt stark utveckling Resultatet över 100 Mkr 2002 blev ett rekordår för Sardus, specialist på smörgåsmat och lätta måltider. Resultatet före skatt ökade med 21 procent till 102 Mkr och försäljningen ökade med 22 procent till 1 679 Mkr. "Vi lyckades passera milstolpen 100 miljoner i vinst tack vare fortsatta försäljningsökningar, stärkta marknadsandelar och en bättre produktmix", förklarar VD Ragnar Bringert. 2002 blev ett mycket bra år för Sardus med den största årliga ökningen av omsättning och resultat sedan börsnoteringen 1997. Den marknadsledande ställningen på de flesta pro-duktområden förbättrades tack vare ett sortiment och en produktmix väl i linje med efterfrågan. De senaste förvärven, danska 3-STJERNET A/S och Falbygdens Ost, utvecklades mycket bra. Resultat före goodwillavskrivningar ökade därmed med 23 procent till 167 Mkr. Vinsten per aktie uppgick till 6,81 kr, en ökning med 16 procent. Kassaflödet stärktes och styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 kr, en ökning från 4,25 kr. Breddning Under året genomförde Sardus en översyn av affärsidén och strategier, vilket innebär ett breddat fokus på förädlade ingredienser till lätta måltider på den nordiska marknaden. "Utifrån vår styrkeposition på påläggsprodukter i Sverige och Danmark fortsätter vi vår organiska och förvärvsbaserade tillväxt med en ambition att nå 2,5 miljarder i omsättning med bibehållen hög lönsamhet och utdelning år 2004", säger Ragnar Bringert. En bedömning av utsikterna för 2003 kommer att offentliggöras den 14 februari 2003. Helsingborg den 31 januari 2003 AB Sardus (publ.) Ragnar Bringert För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 070-593 62 73 alt 042- 37 02 50 Sardus består av Pastejköket, som är marknadsledare på leverpastej, Charkdelikatesser, som tillverkar och marknadsför charkprodukter och är marknadsledare på blodpudding, sylta och isterband, Sardus Foodpartner, som tillhör de ledande leverantörerna av djupfrysta livsmedel till storhushållsmarknaden, 3-STJERNET som är Danmarks ledande tillverkare av salami samt Falbygdens Ost. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar