Tredubblade minnesgåvor till kampen mot "de mystiska cancertumörerna"

Report this content

Den forskningsfond som Sarkomföreningen lanserade 2021 redovisar att de minnesgåvor den baseras på har tredubblats det senaste året. Inbjudan har nu gått ut för ansökningar om forskningsanslag. Summan har ökat från 100 000 kronor första året till 300 000 kronor nu.

- Det är i huvudsak minnesgåvor för avlidna som kommit in. Varje minnesgåva har grund i något oerhört smärtsamt, att någon tyvärr avlidit av sarkom, denna ovanliga och aggressiva cancer som ofta kallas de mystiska tumörerna. På detta sätt försöker vi vända vi det djupaste mörker till en strimma ljus, säger Nils Linderfalk, ordförande i Sarkomföreningens forskningsfond.

Till skillnad från de framsteg som de vanligaste cancerdiagnoserna glädjande nog fått så har 5- och 10-årsöverlevnaden vid sarkom inte förändrats på 30 år. Detta bland annat på grund av brist på såväl forskare som pengar. Genom forskningsfonden gör vi det möjligt att bidra specifikt till sarkomforskningen i hopp om framsteg.

Inbjudan har också gått ut att söka medel från Elvira Tranés minnesfond som riktar sig särskilt till forskning med inriktning på Ewings Sarkom. Elvira avled av denna diagnos i mars 2021 bara 20 år gammal och det är hennes föräldrar Per och Anna Sigrid som tagit initiativ till fonden som i år bidrar med 100 000 kronor.

Kort om sarkom:

Sarkom är cancer som kan uppstå i alla åldrar och var som helst, i skelettet, brosk, fett, bindväv, muskler eller blodkärl.

Varje år diagnostiseras mellan 600 och 800 barn och vuxna i Sverige med sarkom. Det utgör ungefär 1 procent av all cancer.  Omkring 10 procent av all cancer hos barn är sarkom.

Eftersom sarkom är så ovanligt, okänt och består av så varierande och ofta aggressiva tumörer, är dödligheten hög. Det skiljer sig från många andra cancerdiagnoser där där tidigare upptäckt och nya läkemedel under senare år har minskat dödligheten dramatiskt.

Sarkom anses vara en av de cancerformer som orsakar flest förspillda levnadsår. Det förekommer i alla åldrar och många dör unga eller relativt unga.

För ytterligare upplysningar om forskningsfonden: Nils Linderfalk, forskning@sarkom.se, 072-211 78 00.

För ytterligare upplysningar om sarkom och Sarkomföreningen: Magnus Carlsson, ordförande, magnus.carlsson@sarkom.se, 0705-20 10 91.

Sarkomföreningens syfte är att förbättra vården och livssituationen för alla sarkomberörda. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Syftet är att:

  • Ge stöd åt varandra; patienter, anhöriga/närstående och efterlevande
  • Påverka så vi får en bra och jämlik vård
  • Sprida kunskap om diagnosen samt att synliggöra sarkom för allmänheten

Media

Media

Dokument & länkar