SAS Ground Services och Transport överens om avtal

Efter lokala förhandlingar tecknade idag Flygarbetsgivarna och Transportarbetare¬förbundet avtal om övergång till det så kallade Riksavtalet för cirka 800 lastare inom SAS Ground Services Sverige. Parterna har även träffat en överenskommelse om övergångsregler. Övergången innebär att lastarna inom SAS Ground Services kommer att ha samma avtal som övriga lastare i branschen. – Konkurrensen inom flygbranschen är väldigt hård. Vi har inte råd med dyrare avtal än våra konkurrenter inom lasthantering, säger Madeleine Raukas, VD för SAS Ground Services Sverige. Tack vare överenskommelsen kan vi konkurrera på samma villkor som övriga aktörer i vår bransch. Det är positivt att Transportarbetareförbundet vill vara med och skapa dessa förutsättningar på den svenska marknaden. SAS Ground Services (SGS) är ett markserviceföretag helägt av SAS-koncernen. SGS Sverige till¬handahåller markservice som incheckning av passagerare, lastning och lossning av bagage m.m. på 16 svenska flygplatser. SGS Sverige omsätter 1400 MSEK, har ett 30-tal flygbolag som kunder och cirka 2 500 anställda. För ytterligare information, vänligen kontakta: Madeleine Raukas, VD, SAS Ground Services Sverige, tel 070-997 3999 Micke Nilsson, Informatör, SAS Ground Services Sverige, tel 070-997 2121 SAS Ground Services Sverige

Media

Media

Dokument & länkar