Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

SAS AB (”SAS”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en partiell obligatorisk inlösen av preferensaktier. Inlösen av preferensaktier har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i SAS enligt följande.

Före inlösen av preferensaktier fanns sammanlagt 389 582 551 aktier i SAS motsvarande 383 282 551 röster, varav 7 000 000 preferensaktier, motsvarande 700 000 röster, och 382 582 551 stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster.

Till följd av genomförd inlösen har antalet preferensaktier minskat med 4 898 448, motsvarande 489 844,8 röster. Per den 28 februari 2018 finns det sammanlagt 384 684 103 aktier i SAS, varav 2 101 552 preferensaktier, motsvarande 210 155,2 röster, och 382 582 551 stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster, totalt motsvarande 382 792 706,2 röster.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar