Försäljningen av Spanair avbruten – SAS koncernen behåller Spanair

Som tidigare kommunicerats i SAS koncernens strategiplan, Strategi 2011, har SAS fört en process med avsikten att avyttra Spanair. Målsättningen för SAS koncernen har varit att slutföra denna process före slutet av andra kvartalet.

På grund av de utmanande marknadsförhållandena inom den spanska flygindustrin, de rekordhöga bränslepriserna och pressen inom finansmarknaden har inte SAS uppnått satta krav och villkor för en avyttring.

SAS VD Mats Jansson kommenterar:
"Värdet som vi kunde realisera återspeglar inte det underliggande värdet som finns i Spanair. Spanair är ett är ett bolag med en konkurrenskraftig kostnadsposition och är det näst största flygbolaget på den spanska marknaden.

Vi har genomfört en mycket noggrann utvärdering och beslutat oss för att överge den nuvarande avyttringsprocessen och fortsätta som en aktiv ägare för att säkerställa ett lönsamt Spanair. "

Spanair kommer att rapporteras som kvarvarande verksamhet i SAS koncernens redovisning.


För ytterligare information:

Sture Stölen, VP head of SAS investor relations, Tel: +46 8 797 1451


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Om oss

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

Prenumerera

Dokument & länkar