Kallelse till extra bolagsstämma i SAS AB

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 3 november 2017. Bolagsstämman hålls kl. 10.00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar