SAS aktien handlas i dag exklusiva rätt att delta i nyemissionen

Såsom tidigare offentliggjorts godkände en extra bolagsstämma i SAS AB den 13 mars 2009 styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 2 303 000 000 aktier till en teckningskurs om 2,63 kronor per aktie. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 mars 2009 ger rätt att teckna 14 nya aktier. SAS-aktien handlas från och med måndagen den 16 mars 2009 exklusive rätt att delta i nyemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till SAS hemsida www.sasgroup.net.

Prenumerera

Dokument & länkar