SAS fördjupar samarbetet med SYKES

Report this content

SAS har ingått avtal med SYKES om ett väsentligt utökat samarbete och överföring av ytterligare delar av Customer Contact Center-verksamheten (CCC) till SYKES. Vissa delar av SAS support till företagskunder och agenter kommer även fortsatt att hanteras internt.

SAS och SYKES har haft ett samarbete sedan 2010, då SYKES tog över SAS direktförsäljning och support för SAS baskunder. Under hösten 2012 lanserade SAS en ny strategisk plattform, 4ExcellenceNext Generation, med fokus på bland annat ökad kostnadsflexibilitet och minskad komplexitet. Som en del av denna strategi har SAS nu beslutat att gå vidare och utöka samarbetet med SYKES till att också omfatta fler funktioner inom Customer Contact Center-verksamheten (exempelvis support för premium-kunder och EuroBonus-medlemmar).

-  Vi är mycket nöjda med samarbetet med SYKES. En starkt ökad tillgänglighet i kombination med god service har bidragit till att kundnöjdheten är mycket hög. Mot den bakgrunden ser vi fram emot ett fördjupat samarbete som även kommer att bidra till en ökad effektivitet i SAS kundhantering, säger Eivind Roald, marknads- och försäljningsdirektör på SAS.

De funktioner som fortsatt kommer att hanteras internt i SAS kommer att placeras i Tallinn (Blue Travel Services) samt till viss del hanteras av lokal SAS-kompetens. Förändringen kommer att ske successivt under 2013 och 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta
SAS pressjour + 46 8 797 4893

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag med dagliga flygresor till destinationer i Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 26 partners erbjuda över 1300 resmål världen över i 190 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Prenumerera