SAS koncernen säljer SAS Flight Academy till STAR Capital Partners

SAS koncernen har överenskommit om att sälja SAS Flight Academy Holding AB ("Flight Academy") till STAR Capital Partners. Försäljningspriset och den positiva effekten på nettoskulden uppgår till 750 MSEK. Realisationsvinsten för SAS koncernen uppgår till cirka 380 MSEK. SAS har i samband med affären avtalat om fortsatt flygträning med Flight Academy. Transaktionen förväntas avslutas under februari 2007. STAR Capital Partners har utöver Flight Academy avtalet om att köpa en majoritetsandel i General Electric Commercial Aviation Training ("GECAT")

"Flight Academy har skapat en stark plattform på sin hemmamarknad under tiden med SAS koncernen som ägare. Försäljningen är ytterligare ett steg i vår strategi att fokusera på kärnverksamheten och också en del i SAS koncernens kapitalfrigörelseprogram, säger Mats Jansson, VD SAS koncernen.

"SAS koncernen har varit en utmärkt ägare av Flight Academy och gjort det möjligt för oss att uppnå vår ledande position i norra Europa," säger Olof Bärve, VD Flight Academy. Våra nya ägare kan försäkra att vi kommer att fortsätta växa i norra Europa och andra närliggande marknader som en oberoende leverantör av flygträning.

Om Flight Academy
Flight Academy har ett brett utbud av träningsprogram inom flygindustrin för utbildning av flygplans- och helikopterpiloter, kabinpersonal och annan human factor träning. Flight Academys tjänster erbjuds vid företagets fyra träningscenters i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Riga. Flight Academys intäkter respektive EBITDAR för 2006 uppgick till 441 MSEK respektive 88 MSEK.

Om SAS koncernen
SAS AB är Nordens största flyg och resebolag och erbjuder transport och flygrelaterade tjänster med norra Europa som bas. Scandinavian Airlines flyger från Skandinavien, till/från Europa, Nordamerika och Asien. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största flygallianser – Star Alliance™. De andra flygbolagen i koncernen är Spanair, Widerøe's Flyveselskap och Blue1 samt de delägda bolagen airBaltic och Estonian Air. Koncernens affärsområde SAS Aviation Services inkluderar företag som stödjer flygverksamheten.

About STAR Capital Partners
Star Capital Partners är en europeisk specialinvesteringsfond som förvaltar över 1 mdr EUR i kapital. De investerar för närvarande i den andra fonden och har kapaciteten att köpa företag upp till ett värde av 1 mdr EUR. STAR Capital Partners specialiserar sig i uppköp och utveckling av kapitaltillgångar och kapitalintensiva affärsverksamheter antingen oberoende eller i partnerskap med existerande ägare och/eller industripartners. STAR Capital Partners kärnverksamhet riktar sig mot sektorerna transport, energi, olja och gas, industriella installationer, telekommunikation och hälsovård.

ABG Sundal Collier var finansiell rådgivare åt SAS koncernen.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Om oss

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

Prenumerera

Dokument & länkar