• news.cision.com/
  • SAS/
  • SAS koncernledning fulltalig Gunilla Berg och John S. Dueholm nya medlemmar

SAS koncernledning fulltalig Gunilla Berg och John S. Dueholm nya medlemmar

Report this content

SAS koncernledning fulltalig Gunilla Berg och John S. Dueholm nya medlemmar Två nya medlemmar i SAS koncernledning utsågs vid dagens styrelsesammanträde. Gunilla Berg blir ny Chief Financial Officer i SAS koncernen. John S. Dueholm får ansvaret för området Airline Support och Airline Related Businesses. SAS koncernledning är därmed fulltalig. SAS ledningsorganisation följer den affärsstruktur, som infördes den 1 juli 2002 och som är en logisk konsekvens av genomförda förvärv av bl a Braathens och Spanair. För att uppnå en tydlig rollfördelning mellan koncernens flygbolag och flygrelaterade verksamheter samt hotell styrs koncernen inom ramen för områdena Scandinavian Airlines, Subsidiary & Affiliated Airlines, Hotels, Airline Support och Airline Related Businesses. Den nya koncernledningen består således av : Jørgen Lindegaard, VD och Koncernchef, ansvarig för och tills vidare också Chief Operating Officer i Scandinavian Airlines. Gunnar Reitan, Vice Koncernchef, ansvarig för Subsidiary & Affiliated Airlines och Hotels, bland andra flygbolagen Braathens, Spanair samt hotellverksamheten i Rezidor SAS Hospitality. Gunilla Berg, Koncerndirektör, Chief Financial Officer John S. Dueholm, Koncerndirektör, ansvarig för Airline Support och Airline Related Businesses, bland annat SAS Cargo, Scandinavian Ground Services, Scandinavian Technical Services, World Sales och Scandinavian IT Group. Bernhard Rikardsen, Koncerndirektör, ansvarig för Corporate Administration & Support, inkluderande bl a Human Resources, Corporate Communications samt koncernens stödfunktioner. - Vi är glada att kunna knyta två så kompetenta och erfarna medarbetare till SAS säger Jörgen Lindegaard. Vi befinner oss i en period av omfattande förändringar och en huvuduppgift är nu att uppnå ytterligare resultatförbättringar dels genom att ta tillvara de affärsmöjligheter som ryms i respektive enhet, dels att på ett effektivare sätt låta gemensamma resurser komma hela koncernen till godo. Gunilla och John kommer båda att bidra till att detta arbete drivs målmedvetet. Gunilla Berg är civilekonom, född 1960. Hennes karriär har gått via olika positioner inom bank och industri, senast som CFO och vice VD på KF. Gunilla tillträder sin position i SAS den 16 september. John S. Dueholm är civilekonom, född 1951, och har en bakgrund ibland annat SAS Data och som chef 1996-98 för SAS Tekniska Division. Han kommer närmast från positionen som Koncerndirektör i Group4Falck. John tillträder sin befattning på SAS den 1 september. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00270/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar