SAS trafiktal – maj 2022

Report this content

1,8 miljoner passagerare reste med SAS i maj

Under maj reste fler än 1,8 miljoner resenärer med SAS, en ökning med ungefär 350 % jämfört med samma månad året innan. SAS kapacitet ökade samtidigt med 200 % jämfört med samma period föregående år. Jämfört med förra månaden ökade det totala antalet passagerare med
18 % och kapaciteten ökade med 13 %. Kabinfaktorn för april var 71 %, en förbättring med 35 procentenheter jämfört med maj förra året.

"Vi fortsätter att öka vår verksamhet och jag är glad att kunna meddela att vi också har börjat flyga till och från Toronto. Trenden för vår generella biljettförsäljning är positiv inför den kommande sommarperioden, men hela flygindustrin står inför utmaningar. För att minimera operationella problem inför sommaren, har SAS därför gjort proaktiva anpassningar av trafikprogrammet. Samtidigt fortsätter det viktiga arbetet med den nödvändiga transformationen av SAS”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Maj22 Förändring1 Nov21-Maj22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 071 184,8% 16 791 164,5%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 163 455,6% 10 478 442,3%
Kabinfaktor 70,4%         34,3 pp 62,4% 32,0 pp
Antal passagerare (000) 1 770 338,0% 8 612 281,2%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Maj22       vs        Maj21 Nov21-Maj22 vs Nov20- Maj21
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 1 263,0% 155,8% 1 256,6% 153,2%
Europa/Intraskand 526,6% 330,3% 601,0% 345,3%
Inrikes 146,9% 73,1% 132,4% 43,7%
SAS chartertrafik Maj22 Förändring1 Nov21-Maj22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 160 48 480,4% 818 2 258,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 143 173 758,5% 669 4 891,4%
Kabinfaktor 89,4% 64,4 pp 81,7% 43,1 pp
Antal passagerare (000) 56 47 949,1% 227 5 994,5%
SAS total trafik (reguljär och charter) Maj22 Förändring1 Nov21-Maj22 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 3 231 199,5% 17 609 175,9%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 305 492,2% 11 147 473,0%
Kabinfaktor 71,4% 35,3 pp 63,3% 32,8 pp
Antal passagerare (000) 1 826 351,7% 8 839 290,6%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p p = procentenheter

Preliminär yield och PASK Maj22 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,10 -7,9% -10,4%
PASK, SEK 0,78 79,7% 74,9%
Maj22
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 77,5%
Regularitet 98,1%
Förändring av totala koldioxidutsläpp 131,9%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -2,6%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 44,7%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer (inkl non-revenue och EuroBonus-biljetter), rullande 12 månader gentemot rullande 12 månader året innan
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) under månaden

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 11.00 CET.

Prenumerera