SAS trafiktal – september 2021

Report this content

Mer än en miljon passagerare reste med SAS i september

Efterfrågan har ökat något och under september flög 1,1 miljoner passagerare med SAS. Det är en ökning med nästan 90 % jämfört med samma period förra året. Kapaciteten ökade och var 74 % högre än i september förra året. Kabinfaktorn för september slutade på 54% vilket är 17 procentenheter högre än samma månad året innan. Kabinfaktorn påverkades av longhaul, som för närvarande framförallt främst drivs av fraktverksamheten.

”Reserestriktionerna lättar, vilket gör att vi direkt ser en ökad efterfrågan. Vi är mycket nöjda med att vi flög mer än en miljon passagerare för tredje månaden i rad och att vi ökar kapaciteten succesivt. Men osäkerhet kring pandemin och framtida efterfrågan kvarstår. SAS måste fortsatt agera snabbt och flexibelt för att kunna anpassa sig efter förändringar i kundernas vilja att resa”, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS reguljärtrafik Sep21 Förändring1 Nov20-Sep21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 137 70,3% 14 216 -32,7%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 127 151,4% 6 322 --50,6%
Kabinfaktor 52,8% 17,0 pp 44,5% -16,1 pp
Antal passagerare (000) 1 102 85,3% 6 032 -48,5%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Sep21       vs    Sep20 Nov20-Sep21 vs Nov19- Sep20
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt 356,0% 136,9% -77,0% -37,1%
Europa/Intraskand 273,4% 110,1% -42,4% -37,5%
Inrikes 30,0% -0,5% -31,5% -18,6%
SAS chartertrafik Sep21 Förändring1 Nov20-Sep21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 144 149,1% 527 -46,2%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 108 136,2% 387 -54,1%
Kabinfaktor 75,1% -4,1 pp 73,4% -12,7 pp
Antal passagerare (000) 46 133,6% 159 -44,2%
SAS total trafik (reguljär och charter) Sep21 Förändring1 Nov20-Sep21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 2 281 73,8% 14 743 -33,3%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 1 236 150,0% 6 709 -50,8%
Kabinfaktor 54,2% 16,5 pp 45,5% -16,2 pp
Antal passagerare (000) 1 148 86,9% 6 191 -48,4%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år; pp = procent enheter

 
Preliminär yield och PASK Sep21 Förändring1 Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,10 -12,5% -12,9%
PASK, SEK 0,58 29,1% 28,6%
Sep21
Punktlighet (ankomst 15 minuter) 88,1 %
Regularitet 98,4 %
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader -47,4 %
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer -12,4 %
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp 52 %

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                                    

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.
För ytterligare information besök
https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 11.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar