Små förändringar av SAS EuroBonus på svenska inrikeslinjer efter beslut i MD

Små förändringar av SAS EuroBonus på svenska inrikeslinjer efter beslut i Marknadsdomstolen Marknadsdomstolen har idag beslutat att SAS från och med den 27 oktober 2001 måste förändra EuroBonus vad avser intjänande av poäng för uttag av bonuserbjudanden* på svenska inrikeslinjer där SAS möter konkurrens. Beslutet innebär att Marknadsdomstolen ändrar Konkurrensverkets beslut som omfattade alla svenska inrikeslinjer. Endast tre SAS-linjer berörs av beslutet. Stockholm-Göteborg, Stockholm- Malmö och Stockholm-Ängelholm. Vid inträde av ny aktör på en flyglinje måste SAS justera EuroBonus på motsvarande sätt. SAS menar att alla flygbolag, nuvarande som framtida, skall kunna konkurrera på lika villkor. Bonusprogram används av samtliga flygbolag i världen och är ett etablerat och accepterat konkurrensmedel. Domen är unik i sitt slag och det är första gången som ett flygbolag förhindrats att använda bonusprogram i alla dess delar. Även flygbolag som samarbetar med SAS påverkas av beslutet, såsom SAS regionala partner Skyways. * poäng som tjänas in på konkurrensutsatta inrikeslinjer i Sverige ska inte kunna användas till uttag av bonuserbjudanden. Däremot ska intjänade poäng kunna användas för att nå en högre medlemsstatus, ex silver- eller guldmedlem. För ytterligare information, vg kontakta: Erik Strand, Marknads- och försäljningsdirektör SAS Gruppen 0709-97 24 24 SAS CORPORATE COMMUNICATION ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00680/bit0001.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar