STARKT RESULTAT UNDER HÖGSÄSONG

MAJ 2018 – JULI 2018

  • Intäkter: 13 146 (12 210) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 978 (1 863) MSEK
  • Resultat före skatt: 2 004 (1 973) MSEK
  • Periodens resultat: 1 546 (1 535) MSEK
  • Avkastning på investerat kapital (ROIC), senaste 12 månaderna: 13% (13%)
  • Resultat per stamaktie: 3,97 (4,39) SEK
  • Helårsutsikterna för 2017/2018 har uppgraderats till omkring 2 miljarder SEK (sida 10)

SAS VD OCH KONCERNCHEF KOMMENTERAR:

Detta är ett av de starkaste resultaten i SAS historia, trots ökade flygbränslekostnader och operativa utmaningar. Jag ber drabbade passagerare om ursäkt och skulle vilja tacka våra engagerade kolleger för deras arbete med att ta hand om våra kunder.Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar