Under september reste 2,9 miljoner passagerare med SAS

Report this content

SAS rapporterar en ökning av antalet passagerare med 3% jämfört med samma period förra året. Enhetsintäkterna ökade med 4,4% och passageraryielden med 5,4%, vilket stödjer den positiva trenden under året.

Total kapacitet ökade med 1,5% och antalet passagerare ökade med 87 000 eller 3,0% samtidigt som regulariteten och punktligheten förbättrades jämfört med samma period föregående år.

I samtliga tre skandinaviska länder ökade efterfrågan på inrikesresor, mätt i passagerarkilometer. Ökningen uppgick till 6,3%, där Norge uppvisade den starkaste tillväxten. Europeiska linjer visade också tillväxt, men en fortsatt svag svensk krona och geopolitisk osäkerhet har dämpat efterfrågan på interkontinentala resor, till och från Skandinavien. En förbättrad balans i utbud och efterfrågan i Skandinavien, återspeglas även i förbättrad valutajusterad passageraryield och enhetsintäkt, som ökade med 5,4% respektive 4,4%.

-  Det är uppmuntrande att arbetet med att anpassa vår produktion till säsongsefterfrågan återspeglas i fler resenärer. Att inrikestrafiken växer kopplar vi till vårt arbete att förbättra kunderbjudandet och ansträngningarna att minska klimatpåverkan. Utöver koldioxidkompensation av alla SAS-biljetter bokade av EuroBonus-medlemmar, kan våra resenärer nu även göra sina flygningar mer hållbara genom att välja att betala för biobränsle, vilket minskar klimatpåverkande koldioxidutsläpp med 80 procent jämfört med fossilt bränsle. Sedan lanseringen har vi sett ett allt större intresse från kunderna för den här möjligheten, säger Rickard Gustafson, VD för SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 oktober 2019 kl. 11.00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar