Försenad ränteutbetalning

Report this content

Sätra Förvaltning AB meddelar härmed att ränteutbetalningen med förfallodatum 27 februari 2021 till innehavarna i Bolagets obligationslån ISIN: SE0012740918 kommer att försenas. 

På grund av administrativa skäl kan Bolaget inte erlägga räntebetalningen enligt ordinarie betalningstermin. Bolaget kommer att betala ut räntan senast fredagen den 26:e mars 2021.


För ytterligare information, kontakta Curt Ahnström, VD
Telefon: +46 (0)708 186 770
Email: curt.ahnstrom@scanprop.com

SÄTRA FÖRVALTNINGS AB

Reg.no. 559015-9298
Karlavägen 44
SE-114 49 Stockholm
SVERIGE

Prenumerera

Dokument & länkar