Protokoll fordringshavarmöte Sätra Förvaltning AB

Report this content

Vänligen se bifogat protokoll från fordringshavarmötet den 9 maj gällande obligationslån om 55 MSEK med ISIN SE0009155351 (”Obligationslånet”) utställt av Sätra Förvaltning AB (”Bolaget”).

Då mötet inte blev beslutsfört har mötet blivit ajournerat en vecka till den 16 maj kl. 09:00, Karlavägen 44 Stockholm (Ahnström & Pyk). Samma agenda gäller som i initial kallelse.

Anmälan till det ajournerade mötet sker till satracentrum@nordfk.se.

 

 

SÄTRA FÖRVALTNINGS AB

Reg.no. 559015-9298
Karlavägen 44
SE-114 49 Stockholm
SVERIGE

Taggar: