Sätra Förvaltnings AB:s obligation börjar handlas den 10 oktober 2019

Report this content

Sätra Förvaltnings AB (”Sätra Förvaltning”) offentliggjorde den 19 juli 2019 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 60 mkr och med återbetalningsdag den 27 februari 2021 (”Obligationslånet”). I pressmeddelandet rapporterades även om Sätra Förvaltnings avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid NGM Nordic Derivatives Exchange (”NGM”).

NGM har godkänt Sätra Förvaltnings ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till torsdagen den 10 oktober 2019.

De tillförda medlen avses att användas till refinansiering av ett befintligt obligationslån om högst 55 mkr, samt uppkomna kostnader i samband med refinansieringen. 

Prospektet avseende Obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 19 juli 2019 och finns tillgängligt på Sätra Förvaltnings hemsida www.satraforvaltning.se och i Finansinspektionens Prospektarkiv www.fi.se/sv/vara-register/prospektarkiv.

Denna information är sådan som Sätra Förvaltnings AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019, kl. 10:00 CET.

För ytterligare information, kontakta Curt Ahnström, Verkställande direktör.
Telefon: +46 (0)708 186 770
Email: curt.ahnstrom@scanprop.com

 

Sätra Förvaltning har grundats av Curt Ahnström som har lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Sätra Förvaltning har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Djursätra 3 och Högsätra 10 som tillsammans är Sätra Centrum i stadsdelen Sätra i Stockholms stad. Högsätra 10 är den faktiska centrumfastigheten och Djursätra 3 är en intill liggande fastighet som idag inrymmer bland annat vårdcentral. Djursätra 3 är numera sålt till GreenDoor Holding AB. GreenDoor kommer att vidareutveckla Djursätra 3 med bland annat studentboende.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar