Satsafe får genombrottsorder värd 0,4 MSEK i Norge på GPS-larmtelefoner

SATSAFE FÅR GENOMBROTTSORDER VÄRD 0,4 MSEK I NORGE PÅ GPS-LARMTELEFONER Positioneringsföretaget Satsafe har erhållit en order värd 0,4 MSEK från det norska säkerhetsföretaget Aktiv Sikkerhet. Ordern är den första utlandsordern för Satsafes nyligen lanserade GPS-larmtelefon. Med hjälp av telefonen kan riskutsatta personer skicka larm med position till t ex polis eller larmcentral. Noggrannheten uppgår i regel till mindre än 5 meter. Utöver GPS-larmtelefoner innefattar ordern programvara för terminering av larm i Aktiv Sikkerhets larmcentral. Telefonerna är bl a avsedda för riskutsatta ensamstående kvinnor. Nyligen förklarade Norges justitieminister att Norge måste öka insatserna för att skydda sådana riskutsatta grupper i samhället. - Potentialen för marknaden för positionering av riskutsatta personer är mycket stor och det finns en stark efterfrågan, säger Lars-Olov Hovland som är projektledare hos norska säkerhetsföretaget Aktiv Sikkerhet. Det är dock först nu som det finns lösningar med en funktionalitet som kan tillgodose marknadens behov samtidigt som priset är acceptabelt. - Ordern i Norge visar att det finns internationell potential för vår nya GPS-larmtelefon, säger Satsafes VD Michael Skordby. Kunderna finns både inom privat och offentlig sektor, liksom bland vissa grupper av privatpersoner. Satsafes unika fördel i denna marknad förutom själva GPS- larmtelefonen, är att vi kan erbjuda en systemlösning som inkluderar programvara för larmcentral. För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth Lars-Olov Hovland Satsafe MLS AB Aktiv Sikkerhet Tel: 08-545 878 00 Tel:+47-22 83 70 90 Mobil: 0733-25 75 03 Mobil:+47-92 89 11 77 peter.hjorth@satsafe.se lars.hovland@aktivsikkerhet.no Om Satsafe: Satsafe MLS AB grundades 1998 och handlas inofficiellt på HQ Tech Market. Företaget är verksamt inom marknaden för mobil datakommunikation och positionsbaserade tjänster. Satsafe utnyttjar GPS, GSM och Internet i sin systemplattform. Viktiga kundsegment är dels transport och logistikföretag, dels bil- och båtägare. Bland ägarna finns Emerging Technologies, Delphi Capital och Banco Fonder. För mer information se http://www.satsafe.se Om Aktiv Sikkerhet: Aktiv Sikkerhet är ett säkerhetsföretag baserat i Norge med fokus på larm- och utryckningstjänster. Företaget marknadsför bl a säkerhetstelefoner för riskutsatta. Bland samarbetspartners finns den norska polisen, Pegasus och Norsk Vektartjenst. För mer information se http://www.aktivsikkerhet.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00890/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar