Avvaktande transaktionsmarknad under andra kvartalet 2012 till följd av restriktiv kreditgivning

Den totala transaktionsvolymen för andra kvartalet 2012 uppgick till cirka 26 mdr kr, vilket är 8 % lägre än motsvarande kvartal 2011. Även antalet transaktioner minskade och totalt genomfördes cirka 94 större fastighetstransaktioner. En stark förklaring till den nu sjunkande transaktionsvolymen är kopplad till bankernas mycket restriktiva kreditgivning som motiveras utifrån högre kapitaltäckningskrav och högre upplåningskostnader till följd av allmän osäkerhet på internationella kapitalmarknader.

Den tydliga investerartrenden sedan sommaren 2011, med en ökad efterfrågan på prime-fastigheter och ett svalt intresse för mer sekundära lägen, uppvisar fortsatt inga avvikande tendenser. Denna trend är tydlig för såväl prisnivåer som transaktionsvolymer. Andelen av transaktionsvolymen hänförlig till fastigheter belägna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är hittills i år närmare 80 %, att jämföra med 2010 och 2011 då andelen var strax över 60 %. Detta belyser alltmer det faktum att investerarnas geografiska fokus är riktad mot de större städerna och i synnerhet Stockholm.

Marknaden för core fastigheter är fortsatt mycket stark samtidigt som bankernas fortsatta restriktiva kreditgivning negativt påverkar aktörer i behov av extern finansiering. En viss ljusning i transaktionsmarknaden syns visserligen i form av ett ökat intresse från value-add och opportunistiska investerare med stark kapitalbas som tillsammans med fastighetsbolagen ser möjligheter i det rådande marknadsläget ” Johan Bernström, Transaktionschef, Savills

Marknadsläget beskrivs mer ingående i det bifogade marknadsbrevet.

För ytterligare information kontakta:
Johan Bernström,
Transaktionschef, +46 (0) 8 545 85 899
Peter Wiman, Analyschef, +46 (0) 8 545 85 462

Om Savills Sweden:
Savills Sweden erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster på den svenska fastighetsmarknaden. Företagets verksamhet omfattar rådgivning vid fastighetstransaktioner, förvaltning, uthyrning, byggprojektledning och värdering & analys. För mer information se www.savills.se

Savills – en ledande internationell fastighetsrådgivare
Savills är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag noterat på London Stock Exchange sedan 1989 och ingår i FTSE 250.

Företaget, som bildades 1855, har ett rikt arv av stark tillväxt. Det är ett företag som snarare leder än följer och har över 200 kontor och samarbetspartners i USA, Europa, Asia Pacific, Afrika och Mellanöstern.

Genom en unik kombination av spetskompetens och entreprenöranda får våra kunder tillgång till fastighetsexpertis av högsta kvalitet. Vi anses vara en innovativt tänkande organisation uppbackad av utomordentliga förhandlingskunskaper. Savills har valt att fokusera på specifika klienter, varför man kan erbjuda fulländad service till organisationer och personer med vilka man delar ett gemensamt mål. Savills är synonymt med att kunna erbjuda högkvalitativ service och ett förstklassigt varumärke, har en långsiktig syn på fastigheter och investerar i strategiska relationer. Se även www.savills.com

Ulf Nilsson, VD, +46 8 545 854 60

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar