Rekordhöga transaktionsvolymer på den svenska fastighetsmarknaden

Report this content

Transaktionsvolymen under det första kvartalet blev rekordstarkt och fastigheter till ett värde om 42 miljarder omsattes. Det innebär att de senaste tolv månaderna har affärer till ett värde om lite drygt 175 miljarder genomförts, vilket är en indikator på att marknadsläget och intresset för fastighetsinvesteringar är fortsatt mycket starkt.

Transaktionstempot, mätt som antal affärer, var dock något lugnare och var cirka tio procent lägre än det historiska genomsnittet för det första kvartalet. Kvartalet dominerades istället av större stycke- och portföljaffärer och den genomsnittliga affärsvolymen uppgick till cirka 385 miljoner, vilket ligger nästan i nivå med tidigare toppnoteringar och kan jämföras med fjolårets genomsnittliga affärsvolym som uppgick till 260 miljoner.

Fortsatt högt intresse från utländska investerare
Under det första kvartalet var 44 procent (18 miljarder) av transaktionsvolymen crossborderaffärer, vilket tyder på ett fortsatt starkt intresse från utländska investerare. De utländska aktörerna har varit aktiva inom samtliga segment.

”Många internationella investerare tilltalas av den goda ekonomiska utvecklingen i den svenska ekonomin, en av Europas mest likvida fastighetsmarknader och osäkerheterna kring BREXIT har sannolikt lett till att Sverige och Norden har blivit ett ännu mer intressant investeringsalternativ.”, kommenterar Peter Wiman, Analyschef på Savills

Ett starkt kvartal för kontor och lager/industri
Årets första kvartal dominerades av två av de traditionella kommersiella segmenten, där transaktioner avseende kontorsfastigheter svarade för 29 procent av volymen tätt följt av lager- och industrifastigheter som svarade för 28 procent. Bostäder som tidigare varit det största segmentet svarade för strax under en fjärdedel av transaktionsvolymen, men noterbart är att hela två tredjedelar av bostadsvolymen avsåg forwardaffärer – dvs transaktioner avseende ej färdigställda fastigheter.

”Vi förväntar oss att 2019 kommer att bli ett bra år ur transaktionshänseende baserat på positiva fundamenta i de flesta segment och en mycket god tillgång på kapital. Det starka intresset för logistikfastigheter kombinerat med den höga volymen under det första kvartalet pekar på att det inte är osannolikt att 2019 kan bli ett rekordår för lager- och logistikfastigheter.”, säger Niklas Zuckerman, Transaktionschef på Savills.

Peter Wiman, Analyschef  +46 8 545 854 62 eller peter.wiman@savills.se  

Niklas Zuckerman, Transaktionschef  +46 8 545 854 49 eller niklas.zuckerman@savills.se

Savills är ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, hyresgästrådgivning, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning, projektledning och fastighetsdrift. Läs mer på www.savills.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar