Savills vinner upphandling för Stockholms Stadshus AB

Report this content

Stockholms Stadshus inklusive St Erik Markutveckling har tecknat ett flerårigt ramavtal för värderingstjänster med Savills. Av de konsulthus som deltog i upphandlingen rankas Savills som nummer ett.
Uppdragen som denna upphandling kan komma att avropas för kan avse marknadsvärdering av mark eller fastighet, skattekonsekvenser av olika åtgärder eller liknande kompetensområden.

” Vi är mycket stolta och glada över att få förtroendet att arbeta med Stockholms Stadshus AB och vara deras förstahandsval i värderingsfrågor, kommenterar Karin Zakariasson, värderingschef på Savills.”

Savills i Sverige erbjuder förutom värdering även transaktionsrådgivning, fastighetsförvaltning, uthyrning och analystjänster.

Vid vidare information kontakta:

Karin Zakariason, Chef Värdering Savills Sweden AB
Telefon:          08-545 85 464
Mobil:             0727- 415 464
Mail:               kzakariasson@savills.se

Savills
Savills plc är en av världens ledande fastighetsrådgivare med ett närverk av 22,000 anställda på över 200 kontor i Amerika, Europa, Asien Pacific, Afrika och Mellanöstern.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar