Stabil transaktionsmarknad för logistikfastigheter

Trots den senaste tidens finansiella turbulens och inbromsning på fastighetsmarknaden så är intresset för logistikfastigheter stabilt och under årets fem första månader såldes logistikfastigheter för strax över 2 miljarder. Nybyggnation av logistikfastigheter har varit stark med närmare 350 000 kvm under 2011 och cirka 400 000 kvm som skall färdigställas under året, vilket kan indikera att fler betydande affärer kan komma att ske under året.

Under 2011 var transaktionsvolymen för rena logistikfastigheter ca 4,8 Mdkr, att jämföra med 2,8 Mdkr under 2010 och endast 1,4 Mdkr under 2009. För närvarande är de fastighetsinvesterare som är aktiva på förvärvssidan generellt sett lågbelånade och letar i huvudsak efter säkra placeringar med stabila kassaflöden. Logistiksegmentets utveckling mot allt större anläggningar med längre löptider på hyreskontrakten passar väl in med preferenserna för dessa investerare. Vidare, bidrar den starka volymen av nyproduktion av logistikfastigheter under 2011 (350 000 kvm) och 2012 (över 400 000 kvm) till att öka utbudet av kvalitativa investeringsobjekt inom segmentet, där den absoluta majoriteten av dessa var fullt uthyrda innan produktionen påbörjades.

Lokaliseringstrenden är tydlig – i storstäderna uppförs större anläggningar längre ut från stadskärnan och ute i landet är regionstäderna längs E4/E20/E18 och Väg 40 intressanta etableringslägen. I linje med riktningen på hela fastighetsmarknaden så tenderar allt fler nybyggda logistikanläggningar att vara miljöklassade samtidigt som vi troligtvis kommer se att äldre logistikfastigheter uppgraderas för att uppfylla dessa krav.

De generella problemen för fastighetsinvesterare med att erhålla bankfinansiering är däremot tydliga även för logistikfastigheter och ger sig uttryck främst genom en ökad spread i betalningsviljan för prime och mer sekundära fastigheter. Än så länge kan det inte konstateras någon markant skiftning av direktavkastningskraven för sekundära logistikanläggningar. Det är dock tydligt att transaktionsavsluten för denna typ av anläggningar har minskat markant och att försäljningar i ökad utsträckning dras tillbaka från marknaden till följd av spekulanternas finansieringsproblem.

Marknadsläget för logistikfastigheter beskrivs mer ingående i Savills senaste rapport ”Spotlight Logistics Property Market”.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wiman, 
Analyschef, +46 8 545 854 62
Sebastian Vallgårda, Analytiker, +46 (0) 739 80 48 85
Christoffer Lindahl, Analytiker, +46 (0) 709 17 03 17

Om Savills Sweden:

Savills Sweden erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster på den svenska fastighetsmarknaden. Företagets verksamhet omfattar rådgivning vid fastighetstransaktioner, corporate finance och värdering & analys. För mer information se www.savills.se

Savills – en ledande internationell fastighetsrådgivare

Savills är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag noterat på London Stock Exchange sedan 1989 och ingår i FTSE 250.

Företaget, som bildades 1855, har ett rikt arv av stark tillväxt. Det är ett företag som snarare leder än följer och har över 200 kontor och samarbetspartners i USA, Europa, Asia Pacific, Afrika och Mellanöstern.
Genom en unik kombination av spetskompetens och entreprenöranda får våra kunder tillgång till fastighetsexpertis av högsta kvalitet. Vi anses vara en innovativt tänkande organisation uppbackad av utomordentliga förhandlingskunskaper. Savills har valt att fokusera på specifika klienter, varför man kan erbjuda fulländad service till organisationer och personer med vilka man delar ett gemensamt mål. Savills är synonymt med att kunna erbjuda högkvalitativ service och ett förstklassigt varumärke, har en långsiktig syn på fastigheter och investerar i strategiska relationer.
Se även www.savills.com

Ulf Nilsson, VD, +46 8 545 854 60

Taggar: