Analysguiden: Etablerar allt starkare position i Europa

Report this content

Savosolar tar viktiga steg för framtida tillväxt. 

Omsättningen ökar 50 procent för helåret 2020

Savosolar släppte nyligen sitt bokslut för 2020, där man rapporterar om en omsättning på 1,4 miljoner euro sista kvartalet (1,6). För helåret uppgår omsättningen till 5,1 miljoner euro (3,4), en 50 procentig ökning från fjolåret. Rörelseresultatet för sista kvartalet uppgår till -1,3 miljoner euro (-1,4). Intäktsökningen hänför bolaget huvudsakligen till den starka position som de nu besitter i Frankrike och Tyskland. Den uteblivna tillväxten i årets fjärde kvartal hänförs till att överlämningen av install- ationen i Issoudon, Frankrike, skjutits fram till 2021. Savosolar lämnar 2020 med ett helårsresultat på -5 miljoner euro (-6,8), ett år som trots motvind till följd av Covid-19 inneburit förbättrade marginaler och tillväxt.

Fortsatt stor påverkan från Covid-19

Bolagets försäljningsarbete har i hög grad påverkats av pandemin, främst i form av uppskjutna investeringsbeslut och längre ledtider på påbörjade förhandlingar. Bolaget lämnar kvartalet med en orderstock på 2 miljoner euro (3,2), enligt bolaget en effekt av fördröjda investeringsbeslut från kunder. Vd Jari Varjotie framhåller dock att antalet projekt i planerings- och anbudsstadierna ökat. Det är därmed rimligt att anta att ett uppdämt behov finns och i takt med storskaliga lättnader och vaccinutrullning under året så kan bolaget stå inför stark tillväxt. Bolaget framhåller EUs ”Nya Gröna Giv” samt det ökade intresset hos den finansiella sektorn till miljömedvetna investeringar som långsiktigt positiva för bolaget.

Uppskjutna projekt och växande orderbok

Under det andra halvåret har Savosolar tillkännagivit ett antal nya ordrar samt lämnat över flera färdigställda installationer. Ordern som nåddes med Fernwärme Ettenheim i Tyskland färdigställdes och lämnades över till kunden i oktober, till ett värde på 0,8 miljoner euro. Bolagets flagg- skeppsprojekt till Kyotherm Solar, vilket blir den största solvärme- installation i Frankrike, har skjutits fram till början av det nya året till följd av Covid-19 situationen. Värdet på leveransen beräknas till hela 3,9 miljoner euro och är bolagets största order hittills. Även överlämningen för installationen i Creutzwald, Frankrike, har skjuts fram till tidigt 2021 till ett värde av 1,4 miljoner euro. Savosolar har därtill nått ett antal nya ordrar både i Frankrike och Finland som förväntas slutföras första halvan av 2021. Man uppger även att två projekt i Kina även gått vidare till ett senare stadie i förhandlingarna och bolaget hoppas på ett färdigställande av de avtalen under åren. Totalt har bolaget projekt i anbuds- och planer- ingsstadierna på hela 117 miljoner euro vid årets slut, att jämföra med 87 miljoner euro i slutet av 2019.

Läs analysen här.