16 000 fler bostadsrätter till salu i sommar jämfört med 2016

Report this content

SBAB har med hjälp av siffror från Booli kartlagt hur stort utbudet av begagnade bostadsrätter var juli till augusti 2019 jämför med samma period 2016. Under juli och augusti 2016 fanns det i hela Sverige totalt 16 171 bostadsrätter till salu att jämföra med 32 836 i år.  Statistiken omfattar inte nyproduktion.

Ökning i alla län
Antalet bostadsrätter till salu har ökat i samtliga län och har skett gradvis från 2016, med en liten ökning från 2016 till 2017. Under 2018 ökade utbudet rejält och har sedan dess ökat ännu mer. Jämför man 2016 med 2019 har det skett en dramatisk ökning under juli och augusti. Speciellt tydlig är ökningen, förutom i storstadslänen, i län där det skett mycket nyproduktion, såsom i Uppsala, Örebro och Västmanlands län, för att nämna några.

Det finns flera förklaringar till det gradvis ökade utbudet. En del av förklaringen är den trögare marknaden. De som inte fick sin lägenhet såld under våren lät bostaden vara till salu även över sommaren. En fördröjning i förmedlingstiden på ett par dagar påverkar också utbudet.

- En anledning till att utbudet ökat under sommaren i år kan kopplas till den stora nyproduktionen vi haft men som nu stannat av. Omflyttningen är högst de första åren i helt nya projekt. Någon som har köpt säljer på grund av ändrad inkomst och någon annan för att man inte trivs. Ett stort utbud genererar längre förmedlingstider vilket också påverkar. Det förekommer också att bostadsutvecklare köper nyproducerade och inflyttningsklara bostäder som inte sålts. De bostäderna kan ibland hamna i statistiken för begagnat. Sammantaget kan man räkna med en höst som går i det stora utbudets tecken, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu i Sverige och samtliga län

2016 2017 2018 2019 Skillnad 16 - 19
Sverige 16 171 20 117 31 453 32 836 16 665
Blekinge län 128 126 217 242 114
Dalarnas län 255 361 533 608 353
Gotlands län 125 136 192 191 66
Gävleborgs län 308 366 576 550 242
Hallands län 191 255 409 455 264
Jämtlands län 232 268 351 385 153
Jönköpings län 258 315 604 605 347
Kalmar län 241 293 410 418 177
Kronobergs län 100 184 323 357 257
Norrbottens län 276 332 419 460 184
Skåne län 2 505 2 876 4 213 4 431 1 926
Stockholms län 5 838 7 691 12 062 12 373 6 535
Södermanlands län 318 365 659 763 445
Uppsala län 859 1 067 1 669 1 748 889
Värmlands län 294 341 600 565 271
Västerbottens län 323 458 696 653 330
Västernorrlands län 312 375 662 730 418
Västmanlands län 443 498 797 857 414
Västra Götalands län 2 175 2 574 4 143 4 436 2 261
Örebro län 386 495 717 790 404
Östergötlands län 604 741 1201 1219 615

Källa: Booli

Anm. Perioden avser 1 juli till och med 21 augusti för respektive år

För mer information om utbud och förmedlingstider i ditt län, eller kommentarer vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724–517937, erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Media

Media

Citat

Det förekommer också att bostadsutvecklare köper nyproducerade och inflyttningsklara bostäder som inte sålts. De bostäderna kan ibland hamna i statistiken för begagnat. Sammantaget kan man räkna med en höst som går i det stora utbudets tecken,.
Claudia Wörmann