Allt fler valde den kortaste bindningstiden i mars

Trenden att välja bolån med en räntebindningstid på tre månader förstärktes i mars. Över 64 procent av de nytecknade bolånen hos SBAB Bank hade en bindningstid på tre månader. Boräntor med bindningstider på två år och uppåt steg i slutet av månaden. För den som går i tankar på att binda boräntan kan det vara läge att slå till.

Över 64 procent av de nytecknade bolånen i mars hade den kortaste bindningstiden på tre månader. Det är en ökning med drygt tre procentenheter jämfört med februari då andelen var 61 procent.

– Att fler väljer den kortaste bindningstiden tyder på att de nya bolåntagarna tror att den korta räntan kommer att sjunka, till skillnad från vad Riksbanken säger. En kort bindningstid innebär en risk för hushållet om räntan går upp istället, säger Maria Malmqvist, privatekonom på SBAB Bank.

Sedan augusti förra året har räntan med en bindningstid på två år varit lägre än räntan med tre månaders bindningstid. Som störst var skillnaden i januari då tvåårsräntan var 0,6 procentenheter lägre men sedan dess har gapet minskat och i mars skiljde det cirka 0,3 procentenheter.

– I mars valde var femte person det billigaste alternativet, det vill säga att bindan räntan i två år. Det är en ganska låg andel. Bara två procent av de nya låntagarna band lånet i fem år eller mer, säger Maria Malmqvist.

Andelen bolån med tre månaders bindningstid för SBAB Banks nyutlåning till privatkunder


I slutet av mars höjdes räntorna för bindningstider på två år och uppåt medan räntorna på kortare bindningstider sänktes. Situationen är mer svårbedömd än vanligt och det gäller att vara försiktig. När boräntorna börjar stiga finns en risk att det går ganska fort. Nästa tidpunkt att ha koll på är den 18 april då Riksbanken ger besked om reporäntan.

– Det kan vara så att den uppgång vi sett i de långa räntorna är början på en återgång till ett mer normalt läge, där långa räntor är högre än de är idag. För den som går i tankar på att binda räntan på hela eller delar av bolånet kan det vara läge att göra det snart, säger Maria Malmqvist.

Nyutlåning till privatpersoner, procentuell fördelning på bindningstider

Nyutlåning till privatpersoner, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2010 2011 jan-12 feb-12 mar-12
3 månader 79 63 62 61 64
1-4 år 18 34 36 37 34
5-10 år 3 3 2 2 2
Totalt 100 100 100 100 100

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Malmqvist, Privatekonom SBAB Bank
08-614 43 40, 0766-447 881,  maria.malmqvist@sbab.se

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank
08-614 38 84 , 0761-18 09 02 , tor.borg@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar