Bunden boränta - dyr försäkring

Report this content

Bunden boränta - dyr försäkring Rörlig boränta har varit det mest lönsamma valet under den senaste femårsperioden. Ett hushåll med en miljon i bolån har kunnat spara 136.500 kronor på att välja rörlig ränta i stället för fem års bindningstid. - Den bolånekund som för fem år sedan valde långa bindningstider har betalat en mycket dyr försäkring, säger Gustav Hoorn, privatmarknadschef på SBAB. Räkneexemplet illustrerar det faktum att det under den studerade perioden "i genomsnitt" varit ekonomiskt fördelaktigt att välja ett rörligt bolån. Siffrorna bör dock ses i skenet av att ränteutvecklingen inte lär bli likadan under kommande femårsperioder. Jämförelsen bygger på SBAB:s olika räntealternativ och visar lånekostnaden under fem år, räknat från den 1 juli 1997. - Bolånekunden bör välja rent rörliga lån bara om hushållet har ekonomiska marginaler att klara räntesvängningar. Just nu är räntorna på de kortare bindningstiderna lägre än räntan på rörliga lån, vilket gör att det kan vara en god idé att binda en del av sina lån, säger Gustav Hoorn. Bindningstid Genomsnittsrä Årskostnad Total Försäkringspr nta* 97.07.01- kostnad emie** 02.06.30 Rörlig ränta 4,92% 49 200 kr 246 000 kr (3 mån) 1 år 5,19% 51 900 kr 259 500 kr + 13 500 kr 2 år 5,43% 54 300 kr 271 500 kr + 25 500 kr 5 år 7,65% 76 500 kr 382 500 kr + 136 500 kr 10 år 8,60% 86 000 kr 430 000 kr + 184 000 kr Uppdelad 5,94% 59 400 kr 297 000 kr + 51 000 kr korg*** *Räkneexemplet baseras på ett antaget bottenlån om en miljon kronor och bygger på en jämförelse av SBAB:s varierande räntenivåer på olika bindningstider under perioden från den 1 juli 1997 till den 30 juni 2002. Hänsyn har inte tagits till vare sig amortering eller skatteavdrag. Jämförelsen gäller enbart för den valda femårsperioden. Vid ett annat val av tidsperiod kan en helt annan bild erhållas. För exempelvis den ettåriga bindningstiden är tabellens 5,19 procent ett genomsnitt av det ettåriga lånets räntenivå vid fem olika tidpunkter: 970701, 980701, 990701, 000701 och 010701. **Försäkringspremien är merkostnaden en kund fått betala för att binda sin ränta under en viss period. ***Räntekorg är en vanlig rekommendation till osäkra väljare. Den består av en tredjedel rörligt samt en tredjedel var på två års respektive fem års bindningstid. För mer information, kontakta: Gustav Hoorn, privatmarknadschef SBAB, på 054-17 26 40, 0708-65 86 36 eller gustav.hoorn@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se För mer information om SBAB, se www.sbab.se. SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 21,1 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,6 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00570/wkr0002.pdf

Dokument & länkar