Längre bindningstider alltmer vanligt

Report this content

57 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under november valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 60 procent i oktober. 35 procent av nya bolånetagare valde bindningstid på mellan 1 till 4 år i november.

Övriga bindningstider i november

Av de som band sina räntor i november (oktober inom parentes) valde 6 (4) procent ettårig bindningstid och 12 (13) procent tvåårig bindningstid. 15 procent (14) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I november valde 7 procent att binda bolånet på fem år. Andelen som valt bindningstid på fem år för sina bolån har legat på mellan 1 till 3 procent under de senaste åren, och man får backa bandet till 2014 för att hitta en period då lika stor andel valde fem års bindningstid.

Reporäntan lämnades oförändrad på minus 0,25 procent i oktober. Riksbankens prognos är att räntan höjs till noll i december. Osäkerheten kring både konjunktur och inflationsutvecklingen i vår omvärld är påtaglig, prognosen är att efter höjningen i december kommer räntan att förbli låg under en längre tid.

- Vår statistik visar att fler väljer att binda räntan och att bindningstider på upp till fem år ökat. Idag är mellanskillnaden i vad du betalar i ränta inte så stor mellan olika bindningstider. Vid val av längre bindningstider är det viktigt att ställa sig frågor som om man tänkt bo kvar under bindningstiden, om man flyttar innan lånet ska läggas om får man betala för att lösa det i förtid. Fördelen är att du vet vad du ska betala under lång tid framöver, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Det kan vara så att vi redan nu ser tecken på att människor garderar sig mot stigande räntor, och om Riksbanken står fast vid sin prognos kommer det en räntehöjning nu i december, Claudia Wörmann.                 

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2016 2017 2018 Sept 19 Okt 19 Nov 19
3 månader 78 66 75 70 60 57
1–4 år 21 33 23 28 34 35
5–10 år 1 1 1 2 5 7
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.wennergren@sbab.se

 

 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till cirka 225 000, cirka 330 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Media

Media

Dokument & länkar