SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB höjer räntan på 3-månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Övriga bindningstider höjs med mellan 0,09 och 0,39 procentenheter. Ändringen gäller från och med imorgon, den 27 juni 2013.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

Bindningstid   Förändring (%)   Tabellränta (%)
3-månader   + 0,05   2,99
1 år   + 0,09   2,99
2 år   + 0,10   3,01
3 år   + 0,14   3,19
4 år   + 0,18   3,39
5 år   + 0,33   3,62
7 år   + 0,38   3,93
10 år   + 0,39   4,24

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl alternativt kontakta vår kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB

Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Prenumerera