SBAB Bank sänker bolåneräntorna

SBAB Bank sänker räntan på alla bindningstider, utom tremånaders bindning, med mellan 0,03 och 0,12 procentenheter. Räntan med tremånaders bindningstid lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med den 24 juli 2012.

I tabellen nedan framgår SBAB Banks aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB Banks samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

Bindningstid Förändring (%) Tabellränta (%)
3-månader oförändrad 3,90
1 år - 0,03 3,99
2 år - 0,07 3,49
3 år - 0,10 3,50
4 år - 0,11 3,56
5 år - 0,12 3,67
7 år - 0,11 3,93
10 år - 0,11 4,14

I SBAB Banks modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB Banks kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl alternativt kontakta vår kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 50, Mobil: 0705-32 26 60, fredrik.bergstrom@sbab.se

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB Bank
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 50, Mobil: 0705-32 26 60, fredrik.bergstrom@sbab.se

Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB Bank
Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar