SBAB höjer bolåneräntorna med längre löptider

SBAB höjer räntan för bolån med två till tio års bindningstid med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter.  Lån med 3-månaders och 1 års bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag den 7 maj 2015.

Med anledning av att marknadsräntorna för längre löptider stigit kraftigt den senaste tiden höjer vi bolåneräntorna på motsvarande sätt. Vår ambition är att visa följsamhet i våra bolåneräntor gentemot väsentligt förändrade marknadsförutsättningar, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

Bindningstid  Förändring (%)  Tabellränta (%)
3 månader Oförändrad 1,79
1 år Oförändrad 1,79
2 år +0,10 % 1,89
3 år +0,20 % 2,09
4 år +0,22 % 2,36
5 år +0,30 % 2,59
7 år +0,35 % 3,05
10 år +0,40 % 3,55

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, vänligen kontakta: Håkan Höijer, Chef Privatmarknad SBAB Telefon: 054-17 71 95, Mobil: 0706-72 51 96, hakan.hoijer@sbab.se

För mer information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Informationschef SBAB

08-614 38 24, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBABs affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 400. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.