SBAB rekryterar Robert Boije som Chefsekonom

SBAB vill ta ett stort ansvar att bidra till bättre boende och boendeekonomi och skapa tydlighet och transparens i allt som rör bostadsmarknaden. I linje med SBAB:s hållbarhetsfokus och ambition att analysera, förklara, förenkla och påverka har Robert Boije rekryterats som ny chefsekonom.

- Jag är jätteglad att jag har fått förtroendet att företräda SBAB i rollen som chefsekonom. Jag hoppas och tror att min bakgrund från akademin, flera statliga myndigheter och tidigare erfarenhet av att delta i samhällsdebatten i frågor inte minst kopplade till bostadsmarknaden, ska komma väl till pass i min nya roll, säger Robert Boije.

Robert Boije är civilekonom och doktor i nationalekonomi och jobbar idag som avdelningschef och chefsekonom på Riksrevisionen. Han har dessförinnan bland annat varit chefsekonom på Finansinspektionen, samhällspolitisk chef på Saco, chef för Makroanalysenheten på Finansdepartementet och chef för Utredningsenheten på Riksbanken.

- Verkligen jättekul att Robert Boije blir vår nya chefsekonom. Robert kommer med sin gedigna erfarenhet, kunskap och kompetens att stärka SBABs förmåga att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Tillsammans med våra boendeekonomer ska Robert verka för att SBAB och Booli ska arbeta ännu mer för en hållbar bostadsmarknad samt för transparens, utbildning och kunskapsspridning om boende och boendeekonomi, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

Robert tillträder tjänsten den 8 januari och ingår i enheten Hållbarhet & Strategisk kommunikation.

För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, tillträdande Chefsekonom SBAB

Telefon: 0734-452141, e-post: robert.boije@gmail.com

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.